European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

SCIENTIX

Matematika, přírodní vědy a technické obory (označované v anglickém jazyce zkratkou STEM = science, technology, engineering and maths) jsou klíčová témata evropského projektu Scientix.  Tento projekt si klade za cíl vytvořit živou komunitu učitelů, vzdělávacích institucí a dalších relevantních aktérů, kteří vzájemně sdílí výukové materiály, zkušenosti a příklady dobré praxe a navzájem se inspirují na seminářích, konferencích nebo prostřednictvím online akcí.

scientix_logo.jpg

Zásadním prvkem celého projektu je portál (www.scientix.eu), na kterém jsou zveřejňovány informace o dostupných výukových materiálech, akcích a aktivitách souvisejících s projektem Scientix. Portál je plně k dispozici v osmi jazycích, hlavní menu a nejdůležitější stránky jsou rovněž dostupné i v češtině (návod).

Jste učitel/ka? Využijte portál Scientix ...

  • a bezplatně vyhledávejte, používejte a stahujte výukové materiály;
  • a bezplatně požádejte o překlad výukových materiálů uložených na portálu Scientix do češtiny nebo jiného evropského jazyka (pozn. pokud to umožňuje charakter materiálů);
  • a zúčastněte se seminářů, workshopů nebo se vzdělávejte z domova prostřednictvím webinářů nebo online Moodle kurzů;
  • a mějte přehled o novinkách v oblasti STEM vzdělávání.

Vzděláváte učitele nebo vytváříte výukové materiály?

  • Na portálu Scientix lze publikovat informace o národních/evropských STEM projektech a zařadit do databáze vytvořené volně dostupné výukové materiály za účelem zvýšení propagace a okruhu možných uživatelů. Může se jednat o běžící nebo již ukončené projekty, podmínkou však je jejich financování z veřejných zdrojů.
  • Díky galerii projektů na portálu Scientix se snadno dozvíte, jaké projekty aktuálně probíhají a na jaké trendy reagují.  
  • Scientix pořádá networkingové akce, na nichž máte příležitost navázat spolupráci a nová partnerství.

Fáze projektu:

  • V první fázi projektu Scientix (2009-2012) byl vytvořen online portál, na kterém byly shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti STEM.
  • Druhá fáze projektu (2013 – 2016) měla za cíl propagaci portálu Scientix v evropských zemích, za tímto účelem vznikla síť národních kontaktních míst. V České republice je národním kontaktním místem Dům zahraniční spolupráce, který realizoval celou řadu akcí  a aktivit na podporu zviditelnění portálu Scientix a inovativní a badatelsky zaměřené výuky STEM (semináře, workshopy, národní konference Scientix, webináře a další).
  • Podpora STEM vzdělávání je součástí také třetí fáze programu (2016-2019), která je financována z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace.