Seminář ve Třídě budoucnosti

Seminář pro učitele a vedoucí pracovníky škol o možnostech uspořádání školní třídy a využití ICT proběhne 14. 3. 2019.

Prezentace ke stažení ze semináře: zde.

 

Datum konání: čtvrtek 14. března 2019 (cca 9:30 - 15:00)

Místo konání: ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze - Čakovicích

Registrace: Registrační formulář je k dispozici zde. Účast na akci je zdarma.

Třída budoucnosti je učebna vybavená moderními technologiemi, která na první pohled vypadá jinak. Netypicky uspořádané stoly a mobilní nábytek, který se dá snadno přeskládat a tím vytvořit potřebný prostor pro práci různě velkých skupin, odlišuje Třídu budoucnosti od běžných učeben na základních a středních školách. 

Výuka je v této třídě postavená na aktivním zapojením žáků: žáci objevují a zkoumají, vyhledávají a zpracovávají informace, prezentují své výstupy spolužákům a vzájemně spolupracují. Tento způsob práce žáků v hodinách usnadňují digitální technologie a flexibilní uspořádaní prostoru – během chvilky lze třídu uzpůsobit podle aktuálních potřeb. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o výuku přírodních věd nebo třeba anglického jazyka. Třída budoucnosti zaujme učitele, kteří nechávají žáky v hodinách bádat a tvořit, často zařazují do výuky skupinovou práci a rádi experimentují s technickými vymoženostmi. 

Původní Třída budoucnosti vznikla v sídle sdružení European Schoolnet a slouží jako modelová třída disponující špičkovým technickým vybavením. V této Future Classroom Lab probíhají semináře pro učitele, na které eTwinning NSS vysílá učitele, jejich seznam naleznete zde.

Po vzoru bruselské Future Classroom Lab vybudovali na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze – Čakovicích svou vlastní třídu budoucnosti. Na semináři se podíváme jak tato třída vypadá a diskutovat budeme o tom, jak lze třídu budoucnosti vybudovat na českých školách. Součástí programu budou i dva workshopy (robotika, rozšířená realita).

Akce je především pro učitele, kteří se zúčastnili semináře ve Future Classroom Lab v Bruselu. Rádi ale přivítáme i další zájemce z řad učitelů nebo školských úřadů.

Zpět