Aktuální informace k novému programu Evropský sbor solidarity (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021

1. Nové programové období Evropský sbor solidarity (2021–2027)

Program Evropský sbor solidarity pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. 

V novém programovém období bude Evropský sbor solidarity:

  • Dostupnější: důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi;
  • Jednodušší: zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace;
  • Zelenější: příspěvky na šetrnější způsob dopravy;
  • Bezpečnější: větší důraz na ochranu a bezpečí účastníků, podpora zdravotnického systému, zmírňování dopadů pandemie covid-19.

2. Možnosti nového programu

Základní možnosti zapojení mladých lidí do solidárních aktivit a realizace mezinárodní dobrovolnické spolupráce budou v novém programu zachovány. Novinkou programu je přímo řízená aktivita dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci.
 

3. Zveřejnění výzvy a termínů pro podávání žádostí

Evropská komise již zveřejnila příručku programu a také žádosti pro žadatele.

Zúčastněte se informačních webinářů, kde budou novinky programu a jednotlivé aktivity detailně představeny.

Nezmeškejte termíny k předkládání žádostí pro vaše aktivity! Pokud si nejste jisti, jak si žádost o projekt podat, seznamte se s celým procesem krok za krokem v našem návodu.  

Termíny výzev

Dobrovolnické projekty (pro držitele Quality Label)

  • Individuální dobrovolnictví: 28. května a 5. října ve 12:00
  • Dobrovolnické týmy: 28. května a 5 října ve 12:00

Solidární projekty

  • Solidární projekty: 28. května a 5. října ve 12:00

O finanční prostředky může požádat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace či instituce, která působí v oblasti vzdělávání mládeže. V případě solidárních projektů může být žadatelem mimo jiné také neformální skupina mladých lidí (18-30 let).

Další informace k novému programovému období budeme zveřejňovat na této stránce. Pro více informací o Evropském sboru solidarity navštivte stránku programu.