Konflikty hodnot v regionu mezi Odrou a Dunajem

13. 08. 2020

Publikace pojednává o procesu transformace postkomunistických zemí střední a východní Evropy z totalitarismu na liberální demokracii.

Tato mapovací studie je součástí programu Evropská síť pro nenásilí a dialog (ENND), který hledá nenásilné přístupy k současným konfliktům hodnot. Pomáhá shromažďovat a sdílet informace zjištěné rozličnými organizacemi občanské společnosti, které se týkají zásahů třetích stran, a procesní nástroje pro veřejnou diskusi v těchto sedmi zemích: Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Německo. Usiluje o vytvoření funkční sítě, která se stane protiváhou odklonu střední a východní Evropy od ideálů a hodnot, jež vytvářejí projekt sjednocené Evropy, a dále o vytvoření sítě organizací občanské společnosti a jednotlivců, kteří působí v oblasti zásahů do konfliktů hodnot a deradikalizace, s cílem učit se jeden od druhého, shromažďovat vyzkoušené přístupy k zásahům do konfliktů hodnot, vzájemně podporovat své zásahy a organizovat veřejné kampaně podporující společné cíle a hodnoty.