Výběrová řízení na pozici učitele francouzštiny (EŠ Lucemburk I) a učitele tělesné výchovy (EŠ Brusel IV)

Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení na učitele francouzštiny (EŠ Lucemburk I) a na učitele tělesné výchovy (EŠ Brusel IV).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Zpět