Výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora (EŠ Brusel I)

Aktuálně je vyhlášeno výběrové řízení na výchovného koordinátora (EŠ Brusel I)

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel I.

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Zpět