Study in the Czech Republic

Study in the Czech Republic

Iniciativa Study in the Czech Republic (www.studyin.cz) propaguje české vysoké školství s cílem představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

Web programu

Pro vysoké školy

Jedním z cílů naší iniciativy Study in the Czech Republic je podpora českých vysokých škol v jejich mezinárodních aktivitách. Vysokým školám nabízíme možnost zapojení do následujících aktivit:

Prezentace na společném stánku Study in the Czech Republic na zahraničních veletrzích

Českým vysokým školám každoročně nabízíme účast na stánku Study in the Czech Republic na zahraničních vysokoškolských veletrzích. Fotogalerii z veletrhů si můžete prohlédnout zde. V roce 2019 organizujeme českou účast na níže uvedených veletrzích. V případě zájmu o bližší informace, prosíme, kontaktujte zástupce iniciativy Study in the Czech Republic.

APAIE 2019 Annual Conference and Exhibition 25. - 29. 3. 2019 Kuala Lumpur, Malajsie
NAFSA 2019 Annual Conference and Exhibition 26. – 31. 5. 2019 Washington, D.C., USA
EAIE 2019 Annual Conference and Exhibition 24. – 27. 9. 2019 Helsinki, Finsko  

Propagace na webu, sociálních sítích a v informačních materiálech Study in the Czech Republic

V případě zájmu o některou z níže uvedených forem propagace, prosíme, kontaktujte zástupce iniciativy Study in the Czech Republic.

Pracovní a kontaktní síť Study in the Czech Republic

Pro zástupce českých vysokých škol jsme vytvořili tzv. Pracovní a kontaktní síť Study in the Czech Republic. Jejím cílem je prohloubení naší dosavadní spolupráce s vysokými školami v oblasti propagace vysokého školství, vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností mezi vysokými školami a posílení obrazu studia na českých vysokých školách v zahraničí. Síť tvoří zejména zástupci zahraničních oddělení vysokých škol, kteří v rámci sítě aktivně komunikují s Domem zahraniční spolupráce i mezi sebou, účastní se pravidelných setkání a předávají informace ostatním účastníkům ze své instituce.

Informační servis pro vysoké školy

Pro zástupce vysokých škol připravujeme každý měsíc informační newsletter, který obsahuje různé nabídky z oblasti mezinárodního vzdělávání, včetně nabídek účasti na zahraničních vzdělávacích veletrzích, konferencích a workshopech. Pokud máte zájem náš newsletter odebírat, registrujte se, prosím, zde.