Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Září 2016

Brazílie, Porto Alegre

České filmy v Santander Cultural v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Poslední týden v září a první týden v říjnu se v prestižní kulturní instituci Santander Cultural v historickém centru města Porto Alegre představilo pět českých současných snímků. Na přehlídce nazvané Současné české filmy se promítaly filmy Horem pádem, Czech Made Man, Muži v naději, Protektor a Kawasakiho růže. Poslední dva zmiňované snímky byly také doplněny krátkou přednáškou a následnou diskuzí s diváky. První snímek uvedla generální konzulka Ing. Pavla Havrlíková a druhý snímek učitelka českého jazyka Markéta Pilátová.  Promítání navštívilo několik desítek studentů českého jazyka a kultury a také krajanů. Zvláště emotivní byla skutečnost, že promítání snímku Protektor se zúčastnila studentka češtiny a také přímá účastnice událostí, o nichž snímek pojednává. Paní Elisabeth Iwerová  - jedna z nejstarších studentek češtiny a krajanek vyprávěla o válečných událostech v Praze i o atentátu na R. Heydricha. Velmi zajímavá diskuze se také rozproudila po promítnutí snímku Kawasakiho růže. I přes složitost kontextu, o němž film pojednává, brazilské publikum snímek velmi ocenilo. Zejména proto, že tematika vyrovnávání se s totalitní minulostí se brazilské veřejnosti dotýká stejně, jako té české. Filmová přehlídka byla uspořádaná ve spolupráci s Generálním konzulátem v São Paulo , s Honorárním konzulátem v Porto Alegre a s krajanským spolkem v Porto Alegre (Associação Cultural Tcheco-Brasileira).  

Návštěva generální konzulky Ing. Pavly Havrlíkové  v hodinách českého jazyka a kultury v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Dne 30.9. 2016 paní generální konzulka Ing. Pavla Havrlíková společně s honorárním konzulem panem Fernandem Lorenzem Azevedem navštívila výuku českého jazyka a kultury pro děti na státní základní škole General Daltro Filho. Hodina byla zaměřená na osobnost Karla IV.  Děti ze ZŠ Daltro Filho (v níž výuka českého jazyka a kultury probíhá již třetím rokem) se budou se svými výkresy na náměty ze života Karla IV. účastnit velké výstavy pro veřejnost v kulturním domě Casa de Cultura Mario Quintana. Nejdříve děti zhlédly tři kreslené filmy z cyklu Dějiny udatného národa českého a jeden díl věnovaný založení Karlových Varů z cyklu České legendy. Poté se učili základní slovní zásobě spojené s osobností Karla IV. a vyslechly si vyprávění o historickém kontextu panování Karla IV. Poté začaly skicovat výkresy, které dokončí v následující hodině.

Paní generální konzulka dětem věnovala omalovánky s námětem Krtečka, kterého děti dobře znají z hodin češtiny a také puzzle s námětem Karla IV. a knihu od jejich oblíbené autorky Lucie Seifertové Pohádka o králi Karlovi. Poté následovalo setkání s vedením školy a prohlídka učeben. Paní generální konzulka konstatovala, že spolupráce se školou Daltro Filho je velmi zajímavá a slibná i do budoucích let. Tyto návštěvy jsou pro podporu výuku češtiny na brazilských školách velmi důležité, dokazují tak zájem konzulátů o aktivity krajanské učitelky a děti i pedagogický sbor se mohou seznámit s dalšími zástupci České republiky.

 

Brazílie, Batayporã, Nova Petrópolis, Porto Alegre

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice a brazilské děti

Markéta Pilátová

Letos počtvrté se brazilské děti z Batayporã, Nova Petrópolis a Porto Alegre budou účastnit Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice. Letošní téma Cestování děti velmi zaujalo a první výkresy do 45. ročníku soutěže již zaslaly děti z výtvarného kroužku v ZŠ Otty Hoffmanna, který je letos úzce propojen s výukou českého jazyka a kultury. Děti malují v kroužku náměty, s nimiž se seznámily na hodinách českého jazyka a kultury – české motivy na kraslicích, moravské folklórní motivy z krojů a keramiky, výjevy ze života Karla IV., nebo české hrady a zámky.

V minulém ročníku soutěže, jehož tématem byla Škola a vzdělání (na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority - rozvoje vzdělanosti každého člověka - zasvěcen tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ, se zúčastnilo 18 075 dětí ze 77 zemí světa)uspěl nadaný student českého jazyka a zároveň talentovaný mladý výtvarník, jedenáctiletý Luís Eduardo Krüngel de Barros. Jeho malba získala čestné uznání. Lze ji spatřit ZDE.

Jde již o druhé čestné uznání pro státní školu Jana Antonína Bati, která se soutěže účastnila jako vůbec první brazilská škola v historii konání dětské výtvarné soutěže v Lidicích. Luís Eduardo Krüngel de Barros je také čtvrtým rokem studentem českého jazyka a aktivně se zapojuje do všech akcí spojených s výukou. Výtvarné soutěže se účastnil již počtvrté a byl doslova nadšený, že získal ocenění. „Každý rok si přeju, abych se mi to povedlo. Třikrát to nevyšlo, ale teď ano! Stálo to za to!“ říkal rozzářeně Luís Eduardo, kterému nikdo neřekne jinak než Dudu. Už se také těší na říjnovou návštěvu paní generální konzulky Ing. Pavly Havrlíkové, která mu ze São Paula přijede čestné uznání osobně předat.