Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

USA

Zprávy o aktuálním dění v destinaci naleznete ZDE.

USA.png

Chicago

Charakteristika české komunity

Podle statistických údajů vycházejících z posledního sčítání lidu (rok 2006) žije v Illinois okolo 130 000 lidí, kteří se hlásí k úplnému nebo částečnému českému původu. Skutečnou velikost české komunity je však velmi těžké odhadnout z důvodu velkého počtu Čechů žijících ve Spojených státech amerických ilegálně. V roce 2006 byl tehdejším ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou založen generální konzulát České republiky v Chicagu. Ačkoliv ne v takové míře, jako tomu bývalo před časem, Češi se stále sdružují do krajanských spolků podle různých předmětů zájmu. Mezi nejpočetnější a nejaktivnější skupiny v Chicagu patří: American Sokol, Bohemian Lawyers Association, Chicagoland Czech American Community Center, CSA Fraternal Life, Czechoslovak American Congress, Czech Catholic Mission Church, Czech & Slovak American Genealogy Society of Illinois, Friends of Bohemian National Cemetery, Prague Committee of Chicago Sister Cities International, United Moravian Societies a mnohé další. Češi se také srdužují kolem českých restaurací (Bohemian Crystal, Czech Plaza, Klas).

Cicero

Středem statisícového města Cicera, které leží na západním předměstí Chicaga, vede Cermak Road pojmenovaná podle Antonína Čermáka (1873-1933), rodáka z Kladna, který působil ve funkci chicagského starosty v letech 1931 až 1933. Dnes je Cicero po rezidenční stránce hispánské. Charakter budov však dodnes nezapře českou historii (věž Western Electric Company, která ve 30. letech zaměstnávala až 40 000 lidí, většinou Čechoslováků; restaurace Klas; Švec & Sons Funeral Home; Cermak Funeral Home; Vesecký Bakery; Sokol Slávský a další).

Historie Školy T. G. Masaryka

V roce 1872 založili čeští imigranti spolek nazvaný The Free Thinkers Bohemian School Association, který byl pod státem Illinois registrován v roce 1897, a dali vzniknout několika českým školám v Chicagu a jeho předměstích. Spolek také zakoupil půdu pro školu v Morton Parku. Tato oblast se později proměnila v jedno z předměstí Chicaga – město Cicero. V roce 1921 spolek na tomto území postavil budovu české Školy T. G. Masaryka. V roce 1937 bylo jméno školy změněno na T. G. Masaryk Free Thinking School Association. Již od svých začátků byla Masarykova škola velmi aktivní. I na přelomu dvacátých a třícátých let let, tedy v době krize, se v české škole učilo každý den a bratrské a kulturní spolky zde pořádaly své schůze. Mezi jedny z nejaktivnějších organizací patřily Bohemian Lodge 202 IOOF a Palacký Lodge 630 IOOF (International Order of Odd Fellows). V budově se konaly časké bankety a taneční večery. Na začátku čtyřicátých let se aktivita zpomalila kvůli vlivům druhé světové války, ale v padesátých a šedesátých letech byla činnost znovu obnovena, stejně jako v dalších školách v okolí, kterých nebylo málo: Škola Besídka, Škola Vojta Náprstek, Škola Jan Neruda In Chicago, Škola Karel Havlíček a Škola Alois Jirásek v Berwynu, Škola Brookfield, Škola Jan Hus v Lyonsu a Škola Jaroslav Vrchlický ve Stickney. Na konci šedesátých let se česká komunita začala rozmělňovat i do dalších oblastí Chicaga a etnické složení čtvrti města se začalo měnit a míchat. Některé instituce na předměstí vzaly pod svá křídla městské školy, které by jinak byly zrušeny (například Škola Jan Neruda se přemístila do Školy T. G. Masaryka). V osmdesátých a devadesátých letech měla škola stále početné třídy češtiny, ale na konci devadesátých let začala aktivita klesat, spolky se z budovy vystěhovávaly a ve třídách bylo velmi málo žáků. Nicméně v novém miléniu se výuka znovu zpravidelnila (nejprve paní učitelka Lenka Mezerová, později Irena Čajková vyučovaly češtinu pro děti s občasnou pomocí různých asistentů a Robert Baumruk vedl hodiny češtiny pro dospělé). V prosinci 2012 Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MZV a MŠMT vyslal do Školy T. G. Masaryka první učitelku v rámci programu podpory českého kulturního dědictví z České republiky. Díky této pomoci se třídy mohly rozdělit podle věku a úrovně českého jazyka. Budova školy je plně využita i díky pronájmům různých spolků – například v původním sále Odd Fellows teď sídlí knihovnaThe Czech and Slovak American Genealogy Society.

 

Škola T. G. Masaryka dnes

Velikou výhodou školy je její vlastní budova se zahradou, kde lze pořádat rozličné akce bez obav o výši pronájmu. O zahradu se každé úterý stará Second Czechoslovak Garden Club. Školní budova má 3 patra. Ve sníženém přízemí se nachází veliká kuchyň, kde se pořádají kurzy vaření, a dvě učebny. V prvním patře je byt učitelky a další dvě učebny. V druhém patře probíhá výuka nejmladších dětí a sídlí zde také genealogická knihovna. Na střeše školy jsou postaveny včelí úly pojmenované po českých prezidentech. Škola v rámci získávání prostředků prodává vlastní med.

Výuka v Masarykově škole je dobrovolná a čistě zájmová pro všechny věkové kategorie. Kurzy pro děti jsou v současné době naplněny na maximální možný počet. Výhodou pro rodiče je jednak cenová dostupnost kurzů (umožněná díky darovaným učebnicím a technickým pomůckám od DZS) a také jejich časová paralelnost. V sobotu dopoledne probíhají dva kurzy pro rodilé mluvčí současně (5 až 8 let, 9 až 13 let). Sobotní odpoledne patří dětem, které používají češtinu jako druhý jazyk (6 až 13 let). V týdnu probíhá večerní výuka dospělých ve dvou kurzech určených pro začátečníky a pokročilé. Dalším z programů jsou již druhým školním rokem probíhající Kulturní čtvrtky (jedná se vždy o druhý čtvrtek v měsíci). Učitelka v rámci večera prezentuje různá historická či kulturní témata týkající se českého kulturního dědictví (Antonín Dvořák, Václav Havel, státní svátky v ČR a jejich historie). Začínají se osvědčovat i prezentace pozvaných hostů (spisovatelé, dramaturgové, přednáška konzulátu pro veřejnost). Tento nový program se těší narůstající oblibě mezi členy české komunity, ale i mezi Američany, kteří se chtějí dozvědět nové informace o celosvětově významných osobnostech naší země. Oblíbené jsou také kurzy vaření a pečení českých pokrmů (Easter Baking Class, Czech Summer Desserts, Czech Gravies). Od letošního školního roku nově nepokračuje program pro nejmenší (4 měsíce – 5 let), škola se snaží sehnat vhodného učitele do této pozice.

Cílem učitelky je propojit jednotlivé akce českých spolků, které často vystupují separátně. Děti Masarykovy školy recitovaly básně u příležitosti uctění památníku Lidic (který se nachází asi 40 mil západně za Chicagem), stánek školy byl nachystán pro pikniky na Českém národním hřbitově i na piknik Czechoslovak American Congress. Prodávali jsme české knihy nakladatelství Meander a školní med. Děti také recitovaly v krojích při oslavě Memorial Day a celá škola se zúčastnila podzimního festivalu Houby Day. Plánujeme zachovat účast na těchto akcích i do budoucna.

Učitelka kromě působení v Masarykově škole pomáhá v České katolické misii, škola se snaží o spolupráci se zahraničními návštěvami (workshop se spisovatelkou a ilustrátorkou Renátou Fučíkovou, škola rocku s hudební skupinou Please The Trees). V červnu 2013 TGM hostila druhou konferenci Českých škol bez hranic a učitelka vyslaná DZS se bude účastnit dalších ročníků a podílet se na jejich přípravě. Učitelka pomáhá jako sekretářka Czechoslovak American Congress, dělá zápisy z jednání a distribuuje je ostatním členům spolku. Stejně tak je učitelka členkou Pražského výboru Chicago Sister Cities International, má tak možnost spolupracovat na velkém množství aktivit české komunity, které Sisters Cities podporuje. V rámci programu Sister School organizovaným Pražským výborem navázala škola spolupráci s Gymnáziem Nad Alejí v Praze 6.

Práce s krajany je velmi různorodá a záleží na učiteli, v čem se chce realizovat. Rodiny českých emigrantů se mísí s původním obyvatelstvem, není tak lehké udržet celistvost komunity. Naopak je ale velmi zajímavé pozorovat, jak se soustředěním hispánské, americké a české kultury v jedno utváří zajímavé podněty pro projekty a kolik pozitivního je možné z této rozmanitosti získat.