Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Únor 2017

Ukrajina, Žytomyr

Mezinárodní den mateřského jazyka v Žytomyru, 2017

Eva Řezníčková

„V jazyku je naše národnost.“ Josef Jungmann

Mezinárodnímu dni mateřského jazyka patří 21. únor. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 Unesco na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží ke komunikaci, také jako prostředek k vyjádření kultury a identity, je to součást společného dědictví lidstva. Cílem akce je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků.

Krajané Žytomyrského spolku volyňských Čechů přišli v sobotu 18. 2. do Dětské knihovny, aby si vyzkoušeli své znalosti v olympiádě z českého jazyka.

Pozvání od vedoucí spolku paní L. Číževské přijal a za krajany přijel pan David Mašek (rada-vyslanec a  tiskový mluvčí velvyslanectví) z Kyjeva, který přivítal soutěžící a popřál jim hodně úspěchů v práci.

Úvod patřil tradičně dětem. Kromě písniček a básniček si krajané poslechli dramatizaci textu a zhlédli české dětské tance. V pracovních listech pak doplňovali slova, luštili hádanky, zahráli si na básníky a vyplňovali znalostní kvíz o ČR. Všichni se moc snažili. Všem 25 soutěžícím patří poděkování za účast, všichni si zaslouží pochvalu za propagaci českého jazyka.

Před odchodem z knihovny si krajané prohlédli vystavené nové české knihy, časopisy a učebnice.

Odpoledne pokračovalo slavnostní setkání se členy ostatních krajanských spolků ve městské knihovně V. Zemljaka. Zde předvedli své znalosti Ukrajinci, Rusové, Poláci, Arméni, Němci a závěr patřil Čechům, kteří byli zastoupeni všemi generacemi. Po vystoupení besedoval pan vyslanec David Mašek s dětmi i krajany a popřál jim hodně úspěchů v další práci.

V neděli 19. 2. poslouchaly děti krajanského spolku Češi Žytomyrské oblasti písničky české, slovenské, ukrajinské, ruské, anglické německé a francouzské a snažily se je rozpoznat. Také pracovaly s obrázkovými kartičkami a k názvům vymýšlely rýmy. Některé věci z obrázků zapisovaly v různých jazycích za pomoci slovníků, tabletů nebo mobilních aplikací, hádaly slovenské názvy zvířat a věcí. Na závěr shlédly pohádku O perníkové chaloupce a do okének „filmu“ kreslily nejdůležitější okamžiky této pohádky.