Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Říjen 2016

Argentina, Chaco

Prezentace kultury v  Saenz Peňa

Jana Odevzdaná

O víkendu (8. až 9. 10. 2016) proběhla v Saenz Peňa prezentace kultury a národních jídel. V českém stánku se prodávalo mimo jiné i domácí kyselé zelí v ručně malovaných skleničkách a české míchané nápoje. Naši reprezentantku dokonce zvolili za královnu krásy ze všech spolků. Akce se velmi vydařila a nyní nás čeká festival v Buenos Aires.

 

Brazílie, Porto Alegre

Přednáška o významném výtvarníkovi českého původu Francisi Pelichkovi v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Ve čtvrtek 13.10. 2016 proběhla v Porto Alegre přednáška profesora Ciria Simona o významném českém výtvarníku Franciso Pelichkovi usazeném v brazilském Porto Alegre. Pelichek se do Brazílie přistěhoval v mládí (v roce 1920) a stal se profesorem prestižního Institutu Artes (Umělecký institut) Federální univerzity UFRGS v Porto Alegre. Spolupracoval také s časopisem O Globo. Umřel v necelých 40 letech v roce 1937. Profesor Cirio Simon byl Pelichkův kolega z Institutu umění. Jeho přednáška proběhla v Institutu umění v prostorách Muzea umění (MARGS) a měla velký ohlas, zejména mezi studenty českého jazyka a kultury. Přednášky se účastnil také honorární konzul České republiky v Porto Alegre pan Fernando Lorenz Azevedo, který se o dílo Francise Pelichka živě zajímá a na příští rok plánuje uspořádání větší výstavy umělcových děl. Ve spolupráci s učitelkou českého jazyka a kultury budou na výstavě představeny přeložené úryvky z jeho deníků, které si výtvarník psal česky.

Více o Francisi Pelichkovi naleznete ZDE a ZDE.

 

Brazílie, Nova Petrópolis

NOITE BOEMIA

Markéta Pilátová

V sobotu 22. 10. 2016 se v Nova Petrópolis v novém kulturním centru nazvaném Espaço Mais Cultura Professor Renato Urbano Seibt konala tzv. NOITE BOEMIA – tedy Noc Boemios.  Sešlo se na ní kolem padesáti krajanů z Nova Petrópolis, zejména rodin Krauspenharů, Hillebrandtů a Thiele, aby si připomněli svoje české kořeny a odkaz svých předků, kteří přišli do Brazílie na konci devatenáctého století z česko – německých pohraničních oblastí tehdejšího Rakouska-Uherska. Akci pořádala  Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia  v Nova Petrópolis - Asociace potomků imigrantů z Česka. Její členové přednesli zajímavé příspěvky na téma historie tzv. Boemios v Nova Petrópolis a představili novou knihu receptů, kterou sestavili a přeložili z němčiny do portugalštiny podle kuchařky z 19. století přivezenou jejich předky z Jablonce nad Nisou. Učitelka čestiny a české kultury Markéta Pilátová pak měla přednášku o Karlu IV. a letošním výročí jeho narození. Na závěr zazpíval rodinný sbor rodiny Krauspenharů, který má asi 20 členů a udržuje tak tradici, již  Bohemios udržují od příjezdu prvních imigrantů. Podobných rodinných sborů jsou v oblasti desítky a pravidelně se scházejí na koncertních vystoupeních. Po vystoupení sboru následovalo vystoupení členů folklórních souborů Sonnenchein a Böhmerland. Členové souborů, které oba založila členka Asociace Bohemios paní Adélia Hillebrandtová, projevili velký zájem o případný pobyt choreografa v Nova Petrópolis, který by je naučil nové české a moravské tance. Krásná tečka za celou akcí bylo vychlazené pivo Bernard, které vzbudilo u všech účastníků nefalšované nadšení. Zajímavostí je, že samotné nové kulturní centrum Profesora Renata Urbana Seibta je pojmenováno po významném Bohemiovi, který propagoval v této horské oblasti vzdělávání a spolupracoval s mnoha kulturními institucemi a médii.

 

Ukrajina, Čechohrad

Vystoupení v kostele

Vladimíra Pěčonková

9. října, v den výročí obce a kostela, doputovala do Čechohradu MATKA BOŽÍ FATIMSKÁ. Se žáky 7.– 9. třídy jsme si připravili krátké vystoupení. Nejprve za doprovodu kytary a rytmických nástrojů zazpívali Bůh je v srdci mém (Jednou budem dál), poté zarecitovaly Soňa Králíček (7. tř.) a Dáša Holubec (9. tř.) Našemu kostelíčku, na kytaru je doprovázel talentovaný Kolja Jedliček (7.tř.), následovalo Bejvávalo, Chlapec a zvon, recitovaly Aňa Kačur, Julia Muchačeva a Aňa Simagina (7. a 8.tř.). Vystoupení zakončili žáci sborovým Proč bychom se netěšili. Čechohradské babičky byly nadšené a moc dětem děkovaly. Stejně tak otec Adam, který sloužil slavnostní mši.

 

Ukrajina, Žytomyr

Krajany na Ukrajině navštívil sbor Camera Chabra

Eva Řezníčková

V sobotu 29. října 2016 se v Kyjevě konala konference „Český jazyk a jeho historický vývoj“, kterou pořádala předsedkyně České národní rady na Ukrajině paní prof. Ludmila Muchina, CSc. Čestnými hosty byly paní prof. Olga Palamarčuk, CsC a Doc. Ludmila Pavlenko, CSc., obě z Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě a paní Radka Garbuzová, lektorka ČC a také přednášející z Kyjevské národní lingvistické univerzity. Z Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijali pozvání pan David Mašek, rada – vyslanec a tiskový mluvčí velvyslanectví spolu s vicekonzulem panem Oldřichem Sommerem.

V úvodu pozdravily předsedy spolků a přítomné paní L. Muchina a Věda Doušová, předsedkyně občanského sdružení Sedm paprsků.  Pěvecký sbor Camera Chabra, vedený dirigentem Lubomírem Mátlem, zazpíval  několik vícehlasných českých národních písní. Sbor přijel za krajany na Ukrajinu v rámci svého každoročního turné, které se stalo tradicí.

V neděli 30.10. sbor Camera Chabra doprovázel duchovními písněmi slavnostní mši v kostele sv. Václava na Krošně. Na závěr mše zpívaly církevní písně děti a krajané spolku ČŽO.

Nedělní odpoledne bylo ve spolku Češi Žytomyrské oblasti vyhrazené setkání s krajany, za kterými se přijeli z Kyjeva podívat předsedkyně ČNRU paní L. Muchina, z Velvyslanectví ČR pan David Mašek a celý program sledovali členové sboru Camera Chambra. V bohatém programu vystoupily děti s pásmem k 98. výročí založení ČSR a divadelní kroužek Kolovrátek předvedl balady Zlatý kolovrat a recitaci Vodníka k 205. výročí Erbenova narození. První část programu byla zakončena premiérou tanců Moravské besedy.

Program pokračoval Festivalem knedlíků, který je každoročně pořádán v česko-ukrajinské restauraci Albrecht na Krošně. Festival se opět setkal s nebývalým zájmem, přišla celá řada krošeňských babiček, aby si zapsaly recept a na vlastní oči viděly postup zadělávání, kynutí a vaření houskových knedlíků. V doprovodném programu vystupovaly a veselými písničkami, říkadly a tanci rozdávaly radost děti. Nakonec všichni ochutnali guláš s vynikajícími českými knedlíky.