Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Paraguay

Zprávy o aktuálním dění v destinaci naleznete ZDE.

paraguay.png

Provincie Itapua

Naši krajané odcházeli do Paraguaye z různých oblastí Čech, Moravy a Slovenska především ve 20. letech 19. století. Hospodářská krize, neutěšené podmínky v zemi, politické důvody či nabídka velmi levné půdy byly hlavní důvody, které vedly Čechoslováky do úrodného, ale necivilizovaného světa. Za směšné ceny nakoupená půda měla ovšem jeden zádrhel, bylo třeba ji odlesnit. Rodiče současných krajanů hnáni vidinou lepšího života, obrazně řečeno, „prosekali“ pralesem cestu pro sebe a své rodiny. Jejich potomci jsou nyní úspěšnými farmáři. Pracují tvrdě a svou činorodostí se výrazně podílejí na rozvoji regionu.

Výuka českého jazyka zde byla započata v roce 2005. Prostřednictvím DZS byl do Coronel Bogado na období dvou měsíců opakovaně vysílán učitel českého jazyka a literatury, který působil v Argentině. Od roku 2009 probíhala výuka českého jazyka celoročně, a to ve městech Coronel Bogado, Encarnación a Carmen del Paraná. V Coronel Bogado se výuky účastnili především náctiletí, kteří kromě hodin češtiny byli aktivní také ve slovanském tanečním souboru, a většina z nich hrála na hudební nástroje v české dechové kapele. Také v Carmen del Paraná existovala skupinka dětí ve věku 5 až 15 let. V Encarnación probíhala výuka jednou týdně, účastnili se jí studenti ve věkovém rozmezí 25 až 65 let. Tento stav panoval až do roku 2014, kdy do Paraguaye začal v různých časových frekvencích opět dojíždět učitel ze sousední Argentiny.

V současné době pravidelná výuka v Paraguayi neprobíhá, neboť dětské skupiny se rozpadly, jelikož děti začaly studovat na středních a vysokých školách často ne v místě svého bydliště. Nicméně touha po udržení jazyka předků a zachování českých tradic a kultury je uspokojována prostřednictvím pořádání každoročních oslav českých svátků. Rodiny přistěhovalců se také mísí s místním obyvatelstvem a ostatními etniky a udržet celistvost je tak poměrně obtížné. Návštěvy českého učitele pomáhají pokračovat v odkazu předků a udržovat kontakty s Českou republikou.