Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Listopad 2014

Austrálie, Perth

Přednáška k 17. listopadu

Eliška Kyršová

V ČR se slavilo velké výročí Sametové revoluce – 25 let – a i my v Perthu jsme si v knihovně připomněli, co Sametové revoluci předcházelo a jak se to nakonec všechno seběhlo. Však by dnes těžko většina krajanů mohla svobodně žít nebo studovat v Austrálii, natož se pak vracet se do svého rodiště v Evropě dle libosti. Co bylo, se musí připomínat, abychom na to nezapomněli. A proto jsme si vzpomněli i na některé méně šťastné (zato velmi obdivuhodné) osudy lidí, které stál minulý režim život. Vzpomínali jsme na konec roku 89, každý ze své perspektivy, a někteří pamětníci komunismu přihodili i pár vlastních vzpomínek na tehdější dobu. Večer jsme uzavřeli filmem Černí baroni; jednak pro odlehčení atmosféry, jednak jako poctu herci a chartistovi Pavlu Landovskému, který nedávno zemřel. Film měl u diváků velký úspěch, všichni se smáli, ač věděli, že ve skutečnosti služba u PTP příliš k smíchu nebyla.

 

5. výročí České školy Perth

Eliška Kyršová

Česká škola Perth, která je pravděpodobně první novodobou českou školou v Austrálii, slavila 5 let. Přípravy na oslavy byly dlouhé, náročné na děti i energii učitelek, ale výsledek stál za to. Součástí oslav bylo divadelní představení na motivy knihy Jiřího Trnky Zahrada, které vedla učitelka Aneta Kopecká a intenzivně s dětmi nacvičovala několik měsíců. Pro děti od 6 let, které často mluví lépe anglicky než česky a měli možnost zkoušet jen o sobotách, kdy probíhá školní výuka, to byla skutečná výzva.

Odpoledne v Rakouském klubu jsme zahájili českou hymnou. Děti nasadily slavnostní výrazy a zazpívaly hymnu na jedničku. To byl asi nejslavnostnější a nejvážnější moment celého odpoledne, protože jinak si školáci i předškoláci z obav učitelek, jak to všechno dopadne, nedělaly velkou hlavu a bavily se jako na jakékoliv jiné narozeninové párty. Na pódium byla také pozvána výtvarnice Saša a děti, které se zúčastnily 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Osmiletým sourozencům Červenkovým byla předána ocenění, medaili – lidickou růži – získal Liam Červenka. Ceny předával český honorární konzul pan Zdeněk Cihelka, který také později pasoval 6 nejstarších školáků na čtenáře. Čtenáři vystupovali v představení Zahrada a také museli v krátkém vystoupení dokázat, že si čtenářský diplom zaslouží. Přečetli básničku a zazpívali písničky, které jsme s nimi nacvičili, a diplom byl jejich.

Nakonec děti i učitelky společně zazpívaly Narozeninovou a Hodně štěstí, zdraví, protože škola slavila, a za chvíli už sálem putoval nádherný dort z kuchyně maminky Lindy. A jelikož to byla narozeninová oslava se vším všudy, nechyběly balónky, skákací hrad a soutěž o sladkou odměnu.


 

Brazílie, Nova Petrópolis

Týden České kultury v Nova Petrópolis

Markéta Pilátová

K již tradičním krajanským akcím v Nova Petrópolis patří tzv. České týdny, které se pořádají buď každoročně, anebo jednou za dva roky. Letos probíhal Český týden od 12. 11. do 15. 11. 2014 a byl určen pro širokou veřejnost. Začínal 12. 11. v podvečerních hodinách v krásném prostředí restaurace Vovo Agusto dílnou tradičních lidových řemesel, kterou organizovala manželka krajana pana Antonia Thieleho paní Inge Thieleová. Její umění malování tradičních českých a moravských kraslic je známo v celé oblasti, a proto se její dílny účastnilo několik desítek zájemců. 13. 11. pak Český týden pokračoval kulinářským workshopem, opět v podvečerních hodinách v krásně vybavené kuchyni restaurace Vovo Augusto. Kuchařská dílna byla určená široké veřejnosti a účasnilo se jí 20 zájemců – na programu bylo smažení bramboráků a pečení tradiční tvarohové bábovky. 14. 11. ve večerních hodinách proběhlo promítání filmu Hoří má panenko s přednáškou o historickém kontextu filmu a tvorbě Miloše Formana. Film zhlédlo asi 40 nadšených diváků, mezi nimi také starosta Nova Petrópolis Regis Luiz Hahn. 14. 11. byl také promítán komponovaný pořad z českých animovaných večerníčků pro děti a širokou veřenost ve škole Otty Hoffmanna, jehož se účastnila přibližně stovka dětských diváků. 15. 11. pak Český týden vyvrcholil společným koncertem dvou tradičních rodinných sborů českých Němců rodin Wazclawik a Krauspenhar a také společným vystoupením dvou folklorních skupin Bohmenland a Sonnenschein a degustací českého piva. Celého Českého týdne se také účastnili žáci českého jazyka a kultury a krajané z Porto Alegre. Součástí Českého týdne byla také krásná komponovaná výstava historických dokumentů, knih a dopisů, které souvisejí s emigrací českých Němců. Výstavu připravila paní Adélia Hildebrantová na rodinné usedlosti v blízkosti Nova Petrópolis a celý měsíc také pracovala jako zasvěcená průvodkyně. Výstavu navštívily desítky lidí, včetně školních dětí a zástupců města Nova Petrópolis a žáků českých kurzů v Porto Alegre.

 

Komponovaný česko-německý kulturní večer v knihovně v Nova Petrópolis

Markéta Pilátová

V Brazílii jsou městské knihovny nejen knihovnami, ale také důležitým centrem společenského života. Jejich kulturní aktivity velmi často přesahují pouhé půjčování knih a literární akce. Stejně tak je tomu i v Nova Petrópolis, kde probíhá výuka kurzů českého jazyka a kultury, ale také německého jazyka. Mnoho žáků chodí do obou kurzů, a protože probíhají v budově a prostorách městské knihovny, zorganizovaly učitelky jazyků společně s knihovnicí tzv. Komponovaný kulturní večer, tedy tradiční brazilské „sarau“. Dne 6. listopadu večer pak žáci českého kurzu přinesli předem malou domácí pekárnu a prostředí během večera doprovázela vůně pekoucího se českého knínového chleba. Připravili jsme společně s žáky také zpěv české národní hymny a zjistili jsme přitom, že naše hymna má také německý doslovný překlad, který si místní potomci českých Němců přivezli ještě z Rakouska Uherska, coby slova populární lidové písně, aniž by tehdy tušili, že se tato skladba stane českou národní hymnou. Poté měla paní Adélia Hildebrantová zajímavou přednášku o historii německo-české emigrace na jih Brazílie a do Nova Petrópolis spojenou s promítáním dokumentárního filmu o tzv. „Bohemios“ v Nova Petrópolis. Žáci německého kurzu recitovali Rilkeho poezii a večer doprovodili skladbami německých skladatelů pro klavír a housle. Večera se účastnili také žáci kurzů českého jazyka a kultury z Porto Alegre.


 

Brazílie, Porto Alegre

Týden české kultury v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Také v Porto Alegre krajanská komunita každoročně pořádá Týden české kultury. Letos jako v minulých letech se na přípravě podílela vzdělávací a cestovní agentura STB Brás, v jejichž nádherných a letos nově otevřených prostorách se Týden české kultury odehrával pod patronátem ředitele agentury Beta Conteho. Týden české kultury probíhal ve dnech 10. až 12. 11. 2014. Program začal 10. listopadu ve večerních hodinách přednáškou, kterou Markéta Pilátová připravila na téma Vznik Československa a československých legií v kontextu první světové války. Následovala krátká přednáška historičky Hildy Floresové na téma Odraz první světové války v Brazílii a prohlídka výstavy panelů z historie první světové války. Druhý den proběhl v dopoledních hodinách v místním rozhlase asi dvacetiminutový rozhovor s Markétou Pilátovou a ředitelem agentury STB Brás panem Betem Contem na téma Týdne české kultury v Porto Alegre spojený s pozvánkou na přednášku o díle Franze Kafky nazvanou Franz Kafka, jeho doba a česká literatura. O Českém týdnu a jeho programu podrobně a zasvěceně informoval také největší deník v Porto Alegre Zero Hora. Přednáška o díle Franze Kafky pak proběhla ve večerních hodinách a pro obrovský zájem návštěvníků musela být následující týden v prostorách agentury opakována. Přednášku jsem spojila s audiovizuálním promítáním nejrůznějších adaptací Kafkova díla a záznamem koncertu české skupiny Kafka Band. Dne 12. 11. proběhl tematický panel určený zájemcům o historii České republiky od roku 1918 po současnost, jehož se účastnili: přednášející krajan Jaroslav Dohnálek, Merton Wondracek, Markéta Pilátová a Hilda Flores. Český týden byl poté zakončen promítáním filmu o Janu Husovi a slavnostním koktejlem s ochutnávkou českého piva. Celé akce se účastnily více jak dvě stovky návštěvníků a zájemců o českou kulturu.

 

Přednáška pro žáky střední školy a nadaci Julinho v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Jedno z nějvětších gymnázií v Porto Alegre Julinho a nadace pro jeho rozvoj tzv. Fundaçao Julinho projevily zájem o přednášky o české kultuře, a proto jsem s pomocí krajanky Karin Muselové zorganizovala 6 a 7. listopadu dvě přednášky pro 80 žáků gymnázia. Přednášky byly tříhodinové a proběhly v dopoledních hodinách. Promítala jsem během nich ukázky z animovaných filmů Dějiny udatného národa českého a vysvětlovala základní kapitoly české historie. Část přednášek byla věnována také českému jazyku a kultuře, poté jsem žáky gymnázia učila zpívat českou hymnu. Padlo také mnoho zajímavých dotazů. Do budoucna plánuji užší spolupráci s touto vzdělávací nadací a také se samotným gymnáziem, které patří mezi nejstarší a nejrespektovanější vzdělávací zařízení nejen v Porto Alegre, ale v celém státě Rio Grande do Sul.

 

Navázání přátelství mezi ZŠ Montessori Kladno a ZŠ General Daltro Filho v Porto Alegre v Brazílii

Markéta Pilátová

V Porto Alegre, kde probíhalo vyučování 8 dětských skupin, jsem měla k dispozici kompletně vybavenou audiovizuální učebnu, a tak jsem se domluvila se základní školou v Kladně, kde pedagogové projevili zájem o spolupráci se základní školou v Porto Alegre. Jedno listopadové páteční dopolene jsme tedy věnovali rozhovoru žáků z Kladna se žáky z Porto Alegre. Jak české, tak brazilské děti si připravily spoustu otázek pro své vrstevníky a ptaly se zejména na kulturní rozdíly. Padaly otázky, zda brazilské děti mají doma hady, anebo jestli mají v Porto Alegre moře, jaké je v Brazílii roční období, jak se slaví brazilské Vánoce a jestli používají brazilské děti ipady. Brazilské děti zase chtěly vědět, jak moc je v České republice zima, jestli se u nás hraje hodně fotbal, proč nemáme moře a proč na Vánoce zabíjíme kapry. Nakonec české děti učily brazilské česká slovíčka a brazilské děti také české naučily pár brazilských slov. Obě školy by v budoucnu chtěly ve spolupráci pokračovat, opět přes skypový přenos, tentokrát již v konkrétních tématech a projektech, které by přinesly hlubší vědomosti jak českým, tak brazilským žákům.


 

Rumunsko, Svatá Helena

Promítání filmu R. Berana Normalizační loutka

Petr Skořepa

Koncem minulého školního roku jsem se rozhodl zapojit děti ze Svaté Heleny a Gerniku do kampaně společnosti Člověk v tísni nazvané Proti ztrátě paměti. Na organizátory kampaně nás napojil velvyslanec České republiky v Rumunsku pan Jiří Šitler, za což mu velmi děkuji. Z několika možností jsem dětem vybral promítnutí loutkového filmu režiséra Radka Berana Normalizační loutka. Měl jsem dojem, že loutky by mohly dětem tehdejší složitou dobu dobře přiblížit. Přesto bylo nutné děti na promítání nejprve připravit.

Film nám bohužel přišel do Rumunska už po skončení školního roku, proto jsem projekci přesunul na dobu po prázdninách. Ještě před samotným promítáním jsem čtrnácti dětem z 5. - 8. třídy rozdal dotazník. Chtěl jsem zjistit, zda vůbec něco tuší o době, kdy vládli komunisté. Bylo toho žalostně málo. Na některé otázky měly děti odpovědět samy, na další se měly doma zeptat rodičů či prarodičů. Z odpovědí vyplynulo, že dospělí hodnotí komunismus především porovnáním ekonomických podmínek tehdy a teď. Někdy dopadla lépe doba za Ceaușesca, někdy ta současná. V odpovědích ovšem zcela chybělo uvědomění si toho, že to byla především doba nesvobody a vnucené poslušnosti.

Proto jsem chtěl dětem nejprve přiblížit vše na dvou literárních textech. Vybral jsem trochu drsnější bajku Jana Wericha Lev a notes. Text o odvaze, o tom dokázat říct "dost!". Pak jsme si přečetli některé texty Václava Havla z knížky Pižďuchové. Vše bylo často přerušováno a vysvětlováno, jinak by místní děti texty rozhodně nepochopily.

Teprve pak jsem si mohl dovolit promítnout film Normalizační loutka. I tak byl film pro zdejší děti hodně nesrozumitelný, takže jsme často zastavovali a situace vysvětlovali. A hlavně porovnávali situaci s tím, co se dělo v tu dobu v Rumunsku.

Nakonec mě ale děti velmi mile překvapily. Reagovaly velmi dobře, ptaly se, dokázaly se ozvat, když pomáhaly hlavnímu "nehrdinovi" rozhodovat se v obtížných situacích. Celý film zhlédly myslím s velkým zájmem. Naposledy jsme se k filmu vrátili s několikadenním odstupem, kdy dostaly druhou část dotazníku. Otázky tentokrát směřovaly k zhlédnutému filmu.

Z odpovědí je zřejmé, že pokud budeme vše nazírat z ekonomického hlediska, mají tehdejší i současná doba své pro i proti. Ale v demokratických poměrech je rozhodně lépe, protože můžeme bez obav a svobodně sdělovat své názory. A takový závěr se mi 25 let po pádu komunismu rozhodně jeví jako dobrý…

 

Rusko, Novorossijsk

Festival českého filmu

Tamara Bartková

Začátkem listopadu jsme uspořádali v kirillovském domě kultury tradiční Festival českého filmu. Akce probíhala tři dny, od 9. do 11.11. V tomto roce byl festival věnovaný režiséru Mološi Formanovi. Byl zahájen v pátek večer seminářem o této osobnosti naší i světové kinematografie. K mému překvapení, noví členové českého spolku Miloše Formana neznali, nebo nevěděli, že je českého původu.

V rámci festivalu mohli návštěvníci shlédnout filmy: Černý Petříček (jehož druh humoru slavil u diváků velký úspěch), Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem. Zařazen byl také oblíbený blok krátkých filmů studentů FAMU, animované pohádky pro menší děti a hraná pohádka O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli.

 

Výroba adventních věnců

Tamara Bartková

S dětmi i některými rodiči jsem se pustila do jejich první výroby adventních věnců, které pravoslavná církev nepoužívá. Vysvětlila jsem tradici adventu i užití věnce. Nejdříve jsme vyrazili do lesa nařezat větve, což nebylo lehké, protože lesy v okolí jsou většinou listnaté a z jehličnanů se dají najít jen borovice nebo jalovec. Nicméně podařilo se nám nashromáždit hromadu borovicových větví a jeden z členů klubu dokonce obstaral i větvičky jedle. Připevnit větvičky ke kruhům vyrobeným z drátu šlo dětem překvapivě dobře. Hotové věnce pak děti krášlily přinesenými jablíčky, ořechy, šiškami a dalšími ozdobami. Na závěr umístily svíčky. Výsledkem byly nadšené a navzájem si ukazovaly své výrobky, které si pak hrdě odnášely domů.


 

USA, Chicago

Koncert Domažlické dudácké muziky

Klára Moldová

Prvního listopadu se v Restauraci Klas konal koncert Domažlické dudácké muziky, který jsem uspořádala pro českou komunitu. Koncerty dudáků se těšily během amerického turné veliké návštěvnosti a my jsme nechtěli zůstat pozadu. Tak vznikl nápad zakomponovat do vystoupení pár písniček s dětmi české školy. Soubor nebyl proti, a tak jsme několik týdnů před jeho příjezdem mohli ze tříd zaslechnout, že žádnej neví, co jsou Domažlice, a taky že na rozloučení, mý potěšení, postavím pod okny máj. Nechyběla ani písnička o červené modré fiale.

Etnologové museli trpět naším ignorováním českých regionů, ale primárním cílem bylo především obléci 20 dětských účinkujících do krojů, které jsou ve vlastnictví školy. Odborník mohl zaznamenat, že ne vždy se v rámci jednoho kroje povedlo respektovat příslušnost k českému či moravskému kraji. Co ale mluví za vše, je vyprodaná restaurace, kterou navštívilo přes sto fanoušků folkloru, a vystoupení dětí, které se muselo pro obrovský potlesk veřejnosti ještě jednou opakovat. Vezmeme-li v úvahu, že všichni žáci zvládli během jediného dne vyučování v české škole, generálku s Domažlickou dudáckou muzikou a ještě večerní koncert, myslím, že se máme čím chlubit. A nasvědčují tomu i reakce publika, které se koncertu zúčastnilo.