Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Obecné informace

Lektoráty českého jazyka a literatury fungují v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (dále jen Programu). Díky tomu Dům zahraniční spolupráce v součinnosti s MŠMT a MZV vysílá každoročně lektory – rodilé mluvčí - na zahraniční univerzity, které svým studentům nabízejí také možnost studovat český jazyk a literaturu. Mnohé z nich mají ve výuce češtiny dlouhou tradici. V současnosti působí naši lektoři nejen v Evropě, ale i v Africe a Asii. Více se o destinacích otevřených pro tento akademický rok dočtete zde.

Náplní práce každého lektora je kromě samotné výuky jazyka, literatury a reálií také propagace naší země prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí přibližujících tamním studentům, ale i široké veřejnosti český jazyk a literaturu či českou kulturu. V průběhu roku též lektor spolupracuje s úřady zastupujícími Českou republiku v dané zemi, případně s dalšími relevantními institucemi. Dále se stará o technické prostředky a knižní fond lektorátu pořízené z finančních prostředků Programu. Na závěr každého akademického roku lektor vypracovává závěrečnou zprávu o souhrnné činnosti lektorátu.