Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Květen 2016

Brazílie, Batayporã

Otevření honorárního konzulátu v Batayporã a výstava výkresů na téma Karel IV.

Markéta Pilátová

Dne 4. 5. 2016 byl oficiálně otevřen honorární konzulát ČR v městě Batayporã, stát Mato Grosso do Sul. Honorárním konzulem ČR se stal pan Evandro Trachta e Silva. Konzulský patent do rukou nového honorárního konzula předal velvyslanec České republiky v Brazílii, Jiří Havlík, aktu byla rovněž přítomna generální konzulka ČR v Sao Paulo, Pavla Havrlíková.

Celodenní program byl zahájen setkáním se žáky místních škol, kteří představili své výkresy na téma Karel IV. Ty nakreslili během hodin českého jazyka, které zde vede spisovatelka a učitelka Markéta Pilátová.  Výstava výkresů proběhla v památníku Jindřicha Trachty, dědečka našeho HK a bývalého blízkého spolupracovníka J.A.Bati. Součástí pozemku pamětního domu je i rozestavěná kaplička Pražského Jezulátka.

Oficiální slavnostní předání konzulského patentu p. Evandro Trachtovi se konalo odpoledne v sále radnice města, za přítomnosti představitelů Batayporã, ale též Nova Andradina či Batayguassu, dostavili se i rektor  univerzity v Mato Grosso do Sul a státní ministr pro kulturu, turistiku, podnikání a inovace. Součástí slavnosti bylo i zdařilé vystoupení souboru Klenot, pod vedením paní Dolores Bata, vnučky J. A. Bati. Večer následovalo neformální setkání s krajany.

V rámci cesty do Mato Grosso do Sul byl velvyslanec Jiří Havlík, společně s generální konzulkou Pavlou Havrlíkovou, přijat vice-guvernérkou státu Rosou Modesto, státními ministry pro strategické řízení Athayde Nery de Freitas Juniorem a státní ministrem  pro kulturu, turistiku, podnikání a inovace. Brazilská strana ocenila  dosud realizované kroky v přiblížení České republiky a Mato Grosso do Sul a projevila  zájem vlády na dalším rozšíření bilaterální relace, zejména v oblastech ekonomické, kulturní a studentské výměny. Byla zmíněna  první zásilka  typické brazilské pochutiny tapioky, pěstované v Mato Grosso do Sul, do České republiky společností Brazil-CZ nového honorárního konzula. Ten rovněž  iniciuje distribuci brazilské kávy v síti pražských kaváren.

Existuje rovněž formalizovaná spolupráce mezi Státní univerzitou v Campo Grande (UEMS) a Masarykovou univerzitou v Brně, na podzim zde proběhla výstava o Franzi Kafkovi, v Nova Andradina působí folklórní taneční skupina Klenot. V této souvislosti ministr pro kulturu oznámil nabídku vlády skupině Klenot k účasti na dvou  nejvýznamnějších  tanečních festivalech  ve státě – festivalu v Bonito (červenec) a Corumbě (září).

Česká delegace byla rovněž přijata předsedou Parlamentu státu Mato Grosso do Sul, panem Juniorem Mochim.

 

Brazílie, Sao Paulo

Dny Václava Havla

Markéta Piltátová

Ve dnech 28.4. – 31.5. 2016 probíhali na největším brazilské univerzitě USP v Sao Paulo Dny Václava Havla.Akci připravil GK Sao Paulo ve spolupráci s Filozofickou fakultou USP a knihovnou Biblioteca Florestan Fernandes na USP.

Projekt zahájila Markéta Pilátová, česká spisovatelka a učitelka češtiny v brazilských  státech Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul, přednáškou o Václavu Havlovi dne 28.4. 2016.

Přednášky se účastili jak studenti univerzity, tak také žáci kurzů češtiny, které Markéta Pilátová začala učit před více než deseti lety. Setkání s nimi bylo velmi dojemné a také samotné téma budování demokracie v Česku a osobnost Václava Havla všechny přítomné podnítilo k následné diskuzi o tom, jak samotní krajané počátky demokratizačního procesu vnímali. Vzpomínalo se také na osobní návštěvu Václava Havla v českém klubu v Sao Paulu.

V dalším týdnu, 2.5. 2016, byla za přítomnosti zástupců všech organizátorů inaugurována výstava fotografií Václava Havla od Oldřicha Škáchy Václav Havel v proměnách Evropy,  překladatelka Eva Batličková vystoupila s přednáškou „Václav Havel jako dramaturg“ a na závěr měli diváci možnost shlédnout  dokument „Něžná revoluce“. 10. května 2016 se uskutečnila projekce dokumentu „Občan Havel“.

 

Rumunsko, Svatá Helena

Loutkové divadlo z jaroměřské ZUŠ v Rumunsku

Petr Skořepa

11. 5. – 14. 5. 2016 zavítala do rumunského Banátu skupina žáků a studentů literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy F. A. Šporka z Jaroměře. Celkem tři soubory vedla paní učitelka Jaroslava Holasová. Divadelníci měli pro české krajany v Rumunsku připraveny klasické české pohádky podle K. J. Erbena a B. Němcové. Režie představení se ujala Jaroslava Holasová, která ovšem velmi dbala, aby vše bylo kolektivní prací jednotlivých souborů. Představení byla koncipována jako loutkové divadlo.

Mladí loutkáři hráli v Rumunsku na pěti místech. Postupně je hostil Temešvár, Svatá Helena, Gerník, Eibenthal a Eşelniţa. Početné publikum přijalo pohádky velmi příznivě. Děti reagovaly spontánně, přestože občas zcela nerozuměly českému jazyku pohádkových postav. Poctou pak bylo poděkování několika babiček v národnostně smíšené vesnici Eşelniţa. Dojaté krajanky sdělily divadelníkům, že příležitost vidět české divadlo se jim naskytla poprvé v životě…

Po některých představeních následovala i malá tvůrčí dílna. Při ní si mohly místní děti pod dohledem zkušenějších loutkářů z České republiky vyrobit loutky Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého.

Čeští divadelníci odvedli v mnohdy obtížných podmínkách velký kus práce. Při propagaci a organizaci jednotlivých představení zase pomohli místní učitelé a další krajané. Všem patří velký dík.

Návštěva souborů ZUŠ Jaroměř se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Demokratického svazu Čechů a Slováků v Rumunsku, část nákladů byla také hrazena z Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

 

Mladí divadelníci z Jaroměře u krajanů v Banátu

Petr Skořepa

České krajany v rumunském Banátu navštíví 11. 5. – 14. 5. 2016 divadelníci Základní umělecké školy F. A. Šporka z východočeské Jaroměře. Členové literárně-dramatického souboru zahrají dětem tři klasické české pohádky. Představení proběhnou postupně v českých vesnicích Svatá Helena, Gerník a Eibenthal. Poslední představení pak zhlédnou diváci v Temešváru.

 

Podrobnější popis jednotlivých představení:

Božena Němcová: „O dvanácti měsíčkách“ (35min)

Soubor Děvčátko a slečny, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

hrají: Alžběta Skořepová, Monika Němečková, Kateřina Prášilová, Roman Ponča nebo Adam Svoboda

režie: Jarka Holasová a soubor

 

Karel Jaromír Erben: „O šmolíčkovi“ (18min)

Soubor Malé dvě, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

hrají: Karolína Novotná, Lenka Jechová, Martin Karban

režie: Jarka Holasová a soubor

 

Karel Jaromír Erben: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ (30min)

Soubor Convivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

hrají: Karolína Novotná, Alžběta Skořepová, Jan Ruprich, Barbora Žárská, Martin Karban, Lenka Jechová, Jan Kosejk, Hana Hrušková

režie: Jarka Holasová a soubor

hudba: Miloš Dvořáček

 

Všechny tři soubory vede paní učitelka Jaroslava Holasová. Tyto soubory se pravidelně účastní divadelních festivalů. Inscenace „O šmolíčkovi“ byla oceněna a kladně přijata na národních přehlídkách Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov a Přelet nad loutkářským hnízdem.

Návštěvu mladých divadelníků finančně zajišťuje Demokratický svaz Čechů a Slováků v Rumunsku, část nákladů bude hrazena z programu podpory českého kulturního dědictví.

 

Ukrajina, Čechohrad

Melitopol – město mnoha národů a kultur

Vladimíra Pěčonková

V úterý 3. května se v Domě kultury Ševčenko v Melitopolu konalo setkání krajanských spolků působících na území města. Cílem tohoto setkání bylo ukázat, jak oslavují Velikonoce lidé v různých zemích. K vidění i ochutnání zde byly české, polské, německé, gruzínské, ruské, běloruské, židovské a samozřejmě i ukrajinské speciality. Zástupci krajanských spolků předváděli krátká kulturní vystoupení a vyprávěli o zvycích a tradicích jednotlivých zemí. Akce byla velmi zdařilá a moc se líbila. Jediným menším problémem bylo přílišné horko v předváděcím sále.

Krajanský spolek Bohemia měl připraveno pěvecké vystoupení za doprovodu harmoniky. K občerstvení pečeného beránka, koláčky, mazanec, medové perníčky a krásně obarvená velikonoční vajíčka i české pivo.

 

Ukrajina, Žytomyr a Krošna

Ukrajina, Žytomyr a Krošna: Zábavně naučná soutěž „Král Karel IV. také býval klukem …………….“

Eva Řezníčková

Písemnou formou děti odpovídaly každý měsíc na soutěžní otázky, které zahrnovaly historii spojenou s obdobím středověku a dobou Karla IV.  5 výherců z každého spolku obdrželo ceny.

Formou pohádky se dozvěděly, jak se v době vlády našeho panovníka žilo, jak se lidé oblékali, co jedli, čím se bavili a jak se pasovalo na rytíře. Byl vytvořen projekt, na kterém se podílely všechny děti.

Nejraději děti skládaly puzzle a prohlížely si obrázky v Dějinách českého národa. Starší děti si připravily referáty o Karlu IV., malovaly díla zpodobňující Karla IV. a jeho stavby, pracovaly se slepou mapou Evropy.

Obě krajanská centra se zapojila do projektu „Rok s Karlem IV. v české škole“, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pro děti českých škol v zahraničí. 

 

Den Evropy

Eva Řezníčková 

Ukrajina má zájem o vstup do EU. Od počátku ledna 2016 se začala uplatňovat zóna volného obchodu. Po ratifikování dohody o přidružení v roce 2014 je to další důležitý krok, který Ukrajině přinese nový trh pro její výrobky, a Ukrajinci budou moci v budoucnu cestovat do EU bez víz.

Oslavy Dne Evropy se konaly v Žytomyru 21. května. Na malém podiu Michajkovské ulice zahájil vystoupení ukrajinský pěvecko-taneční soubor, následovala četná vystoupení souborů místních národnostních menšin včetně koletivu Žytomyrského spolku volyňských Čechů.

Pěvecko-tanečním souborům Rozmarýnku, České besedě i Volyňským Čechům patří velké poděkování za účast, ale především za krásně předvedený program.

 

Přehlídka prací krajanských spolků

Vladimíra Pěčonková

V sobotu 21. a v neděli 22. května se v Melitopolu konaly přehlídky prací krajanských spolků. Přehlídky trvaly každá déle než pět hodin, střídaly se soubory s opravdu nápaditými vystoupeními. V předsálí bylo možno prohlédnout si vystavené práce členů jednotlivých krajanských spolků. Bohemia vystoupila s písní Za vodou a Čechohrad se prezentoval písněmi Tancuj, tancuj a Tam na kopečku, v podání Čechohradské hudby a Veselých kamarádů. Čechohradská hudba měla zejména velký úspěch předvedením tradiční Čižby (svatebního veselí), kdy se povedlo roztancovat v rytmu polky celé prostranství před sálem. Svatebčané po tanci rozdali svatební koláče a becherovkový přípitek. Všichni zúčastnění tvrdili, že Češi měli vystoupení nejlepší.