Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Březen 2017

Brazílie, Mato Grosso do Sul

Nově dokončené prostory pro výuku v Centro de Memória Jindřich Trachta v Batayporã

Markéta Pilátová

 

Výuka českého jazyka a kultury v městečku Batayporã probíhala mnoho let ve škole Jana Antonína Bati. Poté se poslední dva roky mohli žáci přesunout do provizorních prostor v Centro de Memória Jindřich Trachta, které postavil krajanský spolek stejného jména vedený vnukem Jindřicha Trachty, dnes honorárním konzulem ČR panem Evandrem Trachtou. Učebna byla sice prostorná, ale ještě plně nevyhovovala potřebám výuky – zejména proto, že chybělo dokončit úplné zastřešení. Od letošního března ale čekalo na malé i velké studenty češtiny nesmírně milé překvapení – plně dokončené zastřešení, nové police na knihy a zejména překrásné lavice na sezení. Ty pro Centro de Memória de Jindřich Trachta zhotovila z brazilských vzácných dřev oceňovaná designová česká firma MMCité, která se specializuje na městský mobiliář a sídlí v Bílovicích nedaleko Zlína.

 

Do každé lavice je vyryto jméno důležitých českých krajanů z Batayporã – Jindřicha Trachty, Jana Antonína Bati, nebo Aloise Hanouska.  Žáci, zejména děti tyto lavice milují, stejně tak jako nové, dokončené prostory. Útulný domek, v němž probíhá výuka, slouží také jako výstavní síň, promítací místnost a je dokonce vybaven malou kuchyňkou a sociálním zařízením. Za svou krátkou, tříletou existenci si již získal značnou popularitu mezi obyvateli Batayporã. Od loňského roku jsou na něm také umístěny značky a rozcestníky českého systému turistických značek, jež zde vytvořil Klub českých turistů. 

 

 

Ukrajina, Čechohrad

Čechohradský březen

Vladimíra Pěčonková

Březen, za kamna vlezem…

Krajané v Čechohradu rozhodně za kamna nevlezli. Aktivně přivítali jaro. Pilně navštěvovali hodiny češtiny a kromě menších akcí k různým výročím (diskuze, soutěže, scénky, výtvarné práce), jako například zvolení Jiřího z Poděbrad králem, narození Bedřicha Smetany – dětský pěvecký sbor má ve svém repertoáru Proč bychom se netěšili, Vznik Československa 1919, narození T. G. Masaryka, založení Nového Města pražského, otevření Karlštejna, Jan Hus – kazatelem v Betlémské kapli, uspořádali, jako každoročně, velký koncert na počest Mezinárodního dne žen. Všechny tři české pěvecké sbory, Hvězdičky, Kamarádi, Čechohradská hudba, přichystaly pro návštěvníky koncertu české lidové písně. Největším úspěchem byla píseň Škoda lásky v podání Čechohradské hudby.

 

Ukrajina, Žytomyr

Popularita Mezinárodního dne žen na Ukrajině trvá

Eva Řezníčková

V neděli 5. března přišly děti popřát maminkám, babičkám, tetám i slečnám. Kromě básniček a písniček předvedly pohybové aktivity děti předškolního věku. Připravily krásné vystoupení, u kterého nezůstalo jedno oko suché. Na závěr starší děti připravily překvapení, u kterého se všichni dobře pobavili. Akce se povedla a pokračovala zpěvem českých písniček dříve narozených ve třídě Českého centra.

 Morena

Eva Řezníčková

Děti krajanů z předměstí Žytomyru na Krošně České se nemohou dočkat jara. Na začátku března v sobotním workshopu děvčata vyrobila Morenu, kterou podle tradice první jarní den děti zapálily a utopily v nedaleké říčce.

Morena je považována za slovanskou bohyni smrti a přisuzuje se jí vláda nad zimou. Na Ukrajině se tento rituál spojený s jarní rovnodenností také nazývá vynášení smrti nebo „Provoda“.  Morenu dívky vyrobily z delšího klacku, na který  ze slámy vytvarovaly hlavu, uvázaly jí šátek a pokračovaly  tvorbou těla, přičemž ruce vznikly připevněním druhého klacku napříč. Vše pak obalily slámou a ovázaly drátem.

Chlapce jsem naučila plést pomlázky z osmi vrbových proutků, také se učí odříkávat kolední říkanky a jsou připraveni na velikonoční mrskut.

 

Konzultace zájemcům o studium v České republice

Eva Řezníčková

Dne 22. března 2017 navštívila Žytomyrskou státní technologickou univerzitu a Střední jedenáctiletou školu No 17 v Krošně představitelka ÚJOP UK paní Jitka Bučková. Se studenty, žáky a rodiči besedovala o vzdělávání a odborné přípravě ke studiu na vysokých školách v ČR, o podmínkách studia jazyka českého a o pobytu na příslušných střediscích výuky ÚJOP UK (Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова Университета).

Poskytla celou řadu potřebných informací o podmínkách studia na vysokých školách, o studiu cizinců v českém jazyce, o vyplňování přihlášek a přijímacím řízení. Studenti ze zahraničí mají možnost za splnění stanovených podmínek využít některého z řady zahraničních stipendijních programů.

Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 se v Kyjevě bude konat Výstava vzdělávání „Osvita za kordonom“, na kterou jsou všichni zájemci o studium v Čechách srdečně zváni.