O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Výroční zprávy

Každý rok Dům zahraniční spolupráce zpracovává dokument Zprávu o činnosti za předchozí rok.

(ke stažení zde)

Ke stažení

DZS_Vyrocni-zprava2019.pdf PDF 05.04.2020 7661630 B
DZS_Vyrocni-zprava2018.pdf PDF 08.03.2019 5104980 B
DZS_Vyrocni-zprava2017.pdf PDF 29.01.2019 5483280 B
DZS_Vyrocni-zprava2016.pdf PDF 29.01.2019 5345015 B
DZS_Zpráva o činnosti_2014.pdf PDF 29.05.2017 1599161 B
DZS_Zpráva o činnosti_2012.pdf PDF 29.05.2017 1462449 B
DZS_Zpráva o činnosti_2013.pdf PDF 29.05.2017 1383176 B
DZS_Zpráva o činnosti_2015.pdf PDF 29.05.2017 1574581 B