O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Výroční zpráva o činnosti (zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Datum Název Typ Popis
11. 1. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. – 2018 pdf Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz § 18)
31. 12. 2017 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. – 2017 pdf Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017 (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.)
31. 12. 2016 Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. – 2016 pdf Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz § 18)