O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Úřední hodiny

DZS je otevřen pro žadatele každý den od 9 do 17 hodin.

Podatelna

pondělí - pátek: 9:00 - 15:00

Korunová a valutová pokladna

pondělí – čtvrtek: 9:00 - 12:00
pátek: dle domluvy

Mzdová účtárna

úterý a čtvrtek: 9:00 - 12:00