O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Povinně zveřejňované informace

Datum Název Typ Popis
25. 10. 2019 Povinně zveřejňované informace pdf Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
20. 9. 2019 Povinně zveřejňované informace pdf Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
7. 6. 2019 Stav ke dni 07. 06. 2019 pdf Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
24. 8. 2018 Stav ke dni 24. 08. 2018 pdf Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
31. 12. 2017 Stav ke dni 31. 12. 2017 pdf Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017 (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.)
31. 12. 2016 Stav ke dni 31. 12. 2016 pdf Poskytnutí informace na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění