O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

DZS PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ČINNOSTÍ:

 • přispívá k mezinárodní spolupráci;
 • uděluje granty a stipendia na mezinárodní projekty a mobility;
 • pomáhá k rozvoji škol a dalšímu vzdělávání zaměstnanců škol;
 • pomáhá v dalším vzdělávání pracovníků s mládeží a vzdělavatelů dospělých;
 • informuje o trendech ve vzdělávání;
 • podporuje kariérové poradenství;
 • podporuje studium zahraničních studentů v ČR;
 • podporuje české kulturní dědictví v zahraničí;
 • zajištuje působení českých učitelů v zahraničí;
 • vydává publikace, organizuje konference;
 • poskytuje ubytovací a konferenční služby ve svém objektu Rezidence Dlouhá 17;
 • administruje program Erasmus+;
 • úzce spolupracuje s MŠMT.

 

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Více novinek
Nejbližší události
<
6. prosinec
Předávání Cen DZS
Více událostí