Kompendium projektů

 Seznamte se s projekty realizovanými ve druhé etapě programu Spolupráce škol a stipendia!

kompendium.png

 

Kompendium projektů představuje 77 projektů podpořených v rámci čtyř výzev k předkládání projektů v letech 2014 a 2015. Účelem publikace je ukázat přínos těchto projektů k posílení lidského kapitálu a znalostní základny a podpoře bilaterální spolupráce prostřednictvím bilaterálních partnerství a výsledků projektů. Projekty byly podporovány v různých akademických oborech: humanitních oborech, společenských vědách, přírodních vědách, formálních vědách a profesích a aplikovaných vědách. Kompendium je ke stažení zde (anglická verze).

Zpět