Harmonogram výzev_CZ07

Plánovaný harmonogram výzev - CZ07

Aktivity

Výzva 2014 A

Bilaterální fond na programové úrovni

Bilaterální fond na programové úrovni

Výzva 2014 B

Výzva 2015

Termíny výzev pro předkládání žádostí

17.2. – 17.4.2014

Květen/červen – červenec/srpen*

8. 9. – 10.11. 2014

Srpen – říjen *2014

26.1.2015 – 26.3.2015

Přípravná návštěva v rámci Norských fondů

 

x

x

 

 

Přípravná návštěva v rámci fondů EHP

 

x

 

 

 

Kontaktní seminář v rámci Norských fondů a fondů EHP

 

x

 

 

 

Projekty mobility a stáže v rámci Norských fondů

x

 

 

x

x

Projekty institucionální spolupráce v rámci  Norských fondů

x

 

 

x

x

Projekty mobility a stáže v rámci  Fondů EHP

 

 

 

x

x

Projekty institucionální spolupráce v rámci  Fondů EHP

 

 

 

x

x

*Bude upřesněno v rámci příslušné výzvy

Zpět