Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

ZMĚNA TERMÍNU kontaktního semináře Norských fondů a fondů EHP

Původní termín konání kontaktního semináře 3. - 5. září byl přesunut na listopad z důvodu snahy o zajištění maximální možné účasti jak z České republiky, tak donorských zemí. Nový termín kontaktního semináře je 23. – 25. listopadu. Zároveň byla prodloužena lhůta pro registraci na kontaktní seminář, registrace je možná do 20.  října 2014. Účastnit se mohou i nadále zástupci institucí na terciární úrovni z České republiky a donorských států. Semináře se nezúčastní zástupci slovenských institucí.

Kontaktní seminář organizovaný DZS je zaměřen na vytvoření projektových partnerství v rámci Norských fondů a fondů EHP. Program semináře je k nalezení zde

Zájemce o kontaktní seminář prosíme, aby se seznámili s textem výzvy a procesem registrace. Všichni zájemci se registrují prostřednictvím emailu na eeagrants@dzs.cz, do předmětu napsat: Registration_contact seminar a také prostřednictvím registračního formuláře zde.

Termín: 23. 11. 2014

Zpět na detail programu