24. 5. byly zveřejněny nové dokumenty

V části dokumenty byla zveřejněna příručka a vzor Dohody o partnerství, které mohou úspěšní žadatelé využít při uzavírání smluv se svými partnery.

V dokumentech rovněž naleznete aktualizovaný Manuál pro práci s informačním systémem, doplněný o kroky vedoucí k uzavření grantové smlouvy.

Zpět