Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Odborné vzdělávání

Zkvalitnění praktického vyučování a podpora podnikatelských kompetencí u žáků

Společné projekty mají za cíl

  • uzavření partnerství na základě principů ECVET mezi odbornými školami a firmami z České republiky a donorských zemí. V rámci projektů je možné realizovat studijní návštěvy zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odborné znalosti. Projekty se také zaměřují na úpravu učebních plánů, aby tyto více odpovídaly potřebám trhu práce. Součástí projektu může být krátkodobá mobilita žáků.
  • tvorbu společných projektů českých a donorských odborných škol na podporu podnikatelských kompetencí u žáků.

 Výstupy projektu jsou vzdělávací aktivity pro žáky a školení pro zaměstnance.

Zvýhodněny ve schvalovacím procesu budou projekty, které
- podporují sociální inkluzi
- zapojují odborné školy ze sociálně znevýhodněného prostředí
- zapojují odborné školy se zvýšeným podílem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.

O projekty mohou žádat české střední odborné a vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • podniky z České republiky, včetně živnostníků
  • instituce/organizace z donorských států
  • švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem

Stáhněte si stručný přehled.

První výzva byla uzavřena 18. 3. 2019. Vyhlášení další výzvy je plánováno na přelomu října a listopadu 2019. Bližší informace k projektům odborného vzdělávání a přípravy naleznete v Příručce pro žadatele (na straně 37 - 47) v záložce Dokumenty, nebo se můžete zúčastnit informačních seminářů. Pro registraci na semináře sledujte naši webovou stránku - Nejbližší události..