Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Mobility

Zlepšení dovedností a kompetencí žáků, studentů a pracovníků ve vzdělávání

Projekty mobilit mezi českými a donorskými institucemi podporují
• žáky středních škol a studenty vysokých škol
• pracovníky na všech typech škol včetně expertů působících v oblasti vzdělávání
v osvojení znalostí, dovedností a rozvíjení kompetencí. Délka mobility by měla být od jednoho týdne do šesti měsíců.

Prioritní body ve schvalovacím procesu dostanou projekty, které vyšlou na mobilitu
- studenty VŠ připravující se na dráhu učitele
- žáky/studenty se specifickými potřebami nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Kdo si může požádat o projekt?

  • české mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • české instituce terciálního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)
  • české veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání na národní úrovni (NIDV, NUV, Česká školní inspekce)
  • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, (zřizovatelé škol)

Kdo další se může do projektu zapojit?

  • instituce/organizace z donorských států
  • švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem
  • švýcarské vysoké školy za předpokladu, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností

Stáhněte se stručný přehled.

Druhá výzva byla 12. 2. 2020 uzavřena. Další výzva bude otevřena na podzim 2020.  Bližší informace k projektům mobilit naleznete v Příručce pro žadatele 2019 (na straně 24 - 36) v záložce Dokumenty.