Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

hledání partnerů

JAK NAJÍT PARTNERSKOU INSTITUCI PRO SVŮJ CHYSTANÝ PROJEKT?
Abychom Vám usnadnili hledání partnerské školy nebo jiné instituce, s níž byste mohli vytvořit případný projekt, připravili jsme pro Vás několik tipů a rad:

 • pro navázání kontaktu můžete využít formulář pro vyhledávání partnerů, který zajišťuje Ministerstvo financí - odkaz na formulář a bližší informace
 • pro hledání partnerů můžete také využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), které jsou v záložce odkazy
 • vždy můžete vyjít z již existující spolupráce – pokud máte uzavřené partnerství (například přes Erasmus+) s jakoukoliv norskou, islandskou nebo lichtenštejnskou institucí či firmou, můžete na něj navázat.
 • první návrh na spolupráci musí být jasný, úplný a lákavý – instituce v donorských zemích budou čelit velkému množství žádostí na projektovou spolupráci. Aby si vybrali právě Vás, měl by Váš návrh obsahovat jasné obrysy projektu, zároveň by ale neměl být příliš dlouhý.
 • jako žadatelé byste o projektu měli mít ucelenou a rozumnou představu, nemusíte ale předkládat jeho kompletní popis – partner by se na přípravě měl také podílet.
 • vyvarujte se obecným popisům a nicneříkajícím charakteristikám (věta „Naše škola by ráda spolupracovala s podobnou norskou školou" nikomu nenapoví, co od projektu očekáváte).
 • první návrh na spolupráci byste měli na danou instituci poslat co nejdříve – pokud budete dlouho otálet, hrozí, že jej v rozhodující chvíli nikdo nebude brát v potaz.
 • email, který budete na vybranou instituci posílat, by měl být stručný a výstižný a měl by obsahovat tyto údaje.
 • snažte se cílit na konkrétní instituce – nemá smysl oslovovat naráz velký počet možných partnerů, protože Váš návrh pak bude příliš obecný a povrchní a nikoho nemusí zaujmout.
 • vždy si vybírejte konkrétní osobu, která na dané instituci za mezinárodní spolupráce zodpovídá a kterou můžete nejsnáze zaujmout - u základních a středních škol může jít o ředitele (nebo i konkrétní učitele), u vysokých škol to mohou být děkani nebo ředitelé konkrétních kateder. Pokud to bude možné, nepoužívejte obecné kontaktní emaily apod.
 • obecně platí, že pokud se daná instituce již dříve účastnila nějakého mezinárodního projektu, je velmi pravděpodobné, že se zapojí znovu. Proto je výhodné vždy si nejprve projít webové stránky dané školy a zjistit si o ní co nejvíce.