FAQ

30. 11. 2019

Je možné, aby žádost o grant předložil jednotlivec sám za sebe (např. student nebo zaměstnanec školy)?

Ne, toto možné není. Žádost musí předkládat vždy instituce a musí být podepsaná jejím statutárním zástupcem.
Studenti i zaměstnanci, kteří by chtěli vyjet na studijní nebo výukový pobyt, školení či stáž do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska, se tak musí obracet především na svou školu/zaměstnavatele.