FAQ

30. 11. 2019

Může mít k žádosti/do systému přístup více uživatelů?

Ano, osoba, která vytvoří registraci, může následně přidávat další uživatele a přiřadit jim různé pravomoci (např. pravomoc upravovat celou žádost, nebo jen některé části, pravomoc žádost pouze prohlížet bez možnosti editace apod.) Více informací k nastavení uživatelů a jejich pravomocí najdete v Manuálu pro předložení žádosti v informačním systému na str. 32 - 34.