FAQ

30. 11. 2019

Co je to ECHE?

Jde o akreditaci, kterou uděluje Evropská komise, a která vysokoškolským institucím z programových zemí umožňuje podat žádost a zúčastnit se vzdělávacích činností a činností v rámci spolupráce na základě programu Erasmus+.
Číslo ECHE uvádějte v tomto formátu: 12345-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA1-ECHE