Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

FAQ

Kolik žádostí může naše škola podat?
Zobrazit odpověď

Je možné, aby žádost o grant předložil jednotlivec sám za sebe (např. student nebo zaměstnanec školy)?
Zobrazit odpověď

Je nutné mít dopředu zajištěnou partnerskou instituci?
Zobrazit odpověď

Skrze Erasmus+ spolupracujeme se školou v Norsku. Můžeme využít meziinstitucionální dohodu, kterou s nimi máme pro Erasmus+ uzavřenou?
Zobrazit odpověď

Co je to ECHE?
Zobrazit odpověď

Týkají se výzvy pouze osob s českou státní příslušností?
Zobrazit odpověď

V jaké podobě se žádosti podávají? Máme je posílat v papírové podobě?
Zobrazit odpověď

V jakém jazyce máme žádost vyplňovat?
Zobrazit odpověď

K čemu je potřeba elektronický podpis? Kdo ho musí mít a kde ho seženeme?
Zobrazit odpověď

Může mít k žádosti/do systému přístup více uživatelů?
Zobrazit odpověď