Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
28. 8. 2019 Vzory formulářů k použití pro příjemce grantu file Prezenční listina, výkaz práce, čestné prohlášení o dvojím financování, potvrzení o účasti pro projekty institucionální spolupráce a inkluzivního vzdělávání
13. 8. 2019 Přehled schválených projektů v první výzvě pdf Stručný popis schválených projektů v první výzvě: Projekty institucionální spolupráce, mobilit, VET a inkluzivního vzdělávání
9. 8. 2019 Projekty inkluzivního vzdělávání – přílohy grantové smlouvy file Přílohy grantové smlouvy, Příloha II. Finanční a smluvní pravidla, Příloha III. Platné sazby pro Projekty inkluzivního vzdělávání, verze platná pro 1. kolo výzvy
10. 7. 2019 Výsledky prvního kola výzvy Projektů inkluzivního vzdělávání pdf
1. 7. 2019 Vzor Grantové smlouvy pdf Vzor grantové smlouvy platný pro všechny typy projektů
1. 7. 2019 Projekty odborného vzdělávání a přípravy – přílohy grantové smlouvy file Příloha II. Finanční a smluvní pravidla, Příloha III. Platné sazby pro Projekty odborného vzdělávání a přípravy, Příloha V. vzory dohod k použití mezi příjemci a účastníky, verze platná pro 1. kolo výzvy
1. 7. 2019 Projekty mobilit – přílohy grantové smlouvy file Příloha II. Finanční a smluvní pravidla, Příloha III. Platné sazby pro Projekty mobilit, Příloha IV. Průběžné a závěrečné zprávy, Příloha V. Vzory dohod k použití mezi příjemci a...
1. 7. 2019 Projekty institucionální spolupráce – přílohy grantové smlouvy file Přílohy grantové smlouvy, Příloha II. Finanční a smluvní pravidla, Příloha III. Platné sazby pro Projekty institucionální spolupráce, verze platná pro 1. kolo výzvy
24. 5. 2019 Výsledky prvních výzev pdf Výsledky prvních kol výzev Projektů institucionální spolupráce, Projektů mobilit a Projektů odborného vzdělávání a přípravy
24. 5. 2019 Manuál pro práci s informačním systémem pdf