Fondy EHP

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
20. 3. 2019 Podání odvolání proti vyřazení po formální kontrole pdf Návod k podání odvolání v informačním systému Fondů EHP.
8. 3. 2019 1. výzva k předkládání návrhů projektů Inkluzivního vzdělávání pdf
19. 2. 2019 Příručka pro hodnotitele pdf příručka pro hodnocení kvality předložených žádosti
21. 1. 2019 Manuál pro předložení žádosti v informačním systému pdf registrace do informačního systému, správa účtu, vyplnění a předložení žádosti
7. 1. 2019 Vzor External Consultant file Vzor přílohy žádosti pro žadatele, kteří při zpracování žádosti využili externího konzultanta
7. 1. 2019 Vzor Letter of Intent file Vzor povinné přílohy žádosti 
7. 1. 2019 Nástroj pro stanovení délky mobility file Pomocník při výpočtu délky mobility.
28. 12. 2018 1. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy pdf
28. 12. 2018 1. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit pdf
28. 12. 2018 1. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce pdf