Chcete navázat spolupráci s Norskem, Islandem nebo Lichtenštejnskem?

Ministerstvo financí vyhlašuje 1. otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy.

Žádosti se mohou vztahovat na široké spektrum aktivit od studijních cest a návštěv v těchto státech až po společné konference a semináře – základním předpokladem je, že se na jejich plánování i organizaci podílejí jak příjemci grantu, tak partner (partneři). Podpořeny budou aktivity s jasným bilaterálním charakterem, jejichž cílem je posílení vzájemných vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou.

Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR), hrazeno je 100 % způsobilých výdajů. O grant mohou zažádat veškeré subjekty (veřejné i soukromé) v České republice i donorských státech.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od 31. srpna 2018 až do 30. srpna 2019. Žádost o grant je potřeba předložit nejméně 1 měsíc před plánovaným začátkem.

Podrobnější informace o výzvě včetně pokynů pro žadatele naleznete zde.

Zpět