1. 7. Byly zveřejněny přílohy grantové smlouvy a vzor Grantové smlouvy

V dokumentech byly zveřejněny platné přílohy grantové smlouvy rozděleny dle jednotlivých typů projektů a vzor grantové smlouvy, který mohou využít k prostudování žadatelé a příjemci všech typy projektů. 

Zpět