Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Workshop k solidárním projektům Evropského sboru solidarity ve Zlíně

Workshop představí solidární projekty, seznámí potenciální žadatele s náležitostmi žádosti a poskytne prostor pro konzultace projektových záměrů.

Akce se koná 15. 3. 2019 od 9:00 do 14:00 hodin ve Zlíně.

Rodinné centrum Kamarád Nenuda
Gahurova 5265, 760 01 Zlín
www.nenuda.cz

Přihlášky a případné dotazy zasílejte Dagmar Mega (dmega@akropolis-uh.cz).

Začátek akce: 15. 3. 2019 09:00

Konec akce: 15. 3. 2019 14:00

Zpět na detail programu