Výzva k předkládání žádostí

Výzvu k předkládání projektů naleznete zde: ec.europa.eu/youth/solidarity-corps.

Obsahuje informace o novém programu Evropský sbor solidarity, Příručku programu a online formuláře žádostí.

Nejbližší uzávěrka pro předkládání žádostí je 16. 10. 2018 ve 12:00.

Zpět