Výsledky výběrového řízení

Výzva 2018

Uzávěrka k 16. říjnu 2018:

Výsledky výběrového řízení: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu prosince. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

Zpět