Výsledky výběrového řízení

Výzva 2019 - 1. kolo

Uzávěrka k 13. únoru 2019:

Výsledky výběrového řízení: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu dubna. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

Zpět