Výsledky výběrového řízení

Výzva 2019 - 3. kolo

Uzávěrka k 8. říjnu 2019:

Výsledky výběrového řízení: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

Pro schválené žadatele je také připraven seminář, který se bude konat 10.1.2020 od 9:30 hodin pro dobrovolnické projekty a od 13:30 pro solidární projekty
v Domě zahraniční spolupráce. 

Zpět