Výsledky výběrového řízení

Výzva 2019 - 2. kolo

Uzávěrka k 30. dubnu 2019:

Výsledky výběrového řízení: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

Pro schválené žadatele je také připraven informační seminář, který se bude konat 25.7.2019 od 9:30 hodin
v Domě zahraniční spolupráce.

Zpět