Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Uzávěrka: Značka kvality

Žádost o Značku kvality lze podat maximálně 6 - 8 týdnů před uzávěrkou žádostí (7.2.2019), nejpozději však do 11.1.2019.

Začátek akce: 11. 1. 2019 12:00

Konec akce: 11. 1. 2019 12:00

Zpět na detail programu