Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Uzávěrka: Quality Label

Žádost o Quality Label lze podat maximálně 6 - 8 týdnů před uzávěrkou žádostí (30.4.2019), nejpozději však do 18.3.2019.

Začátek akce: 18. 3. 2019 12:00

Konec akce: 18. 3. 2019 12:00

Zpět na detail programu