Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Štartujeme (4. - 7. 3., Poprad, Slovensko)

Školení je zaměřené na podporu a vytváření sítí dlouhodobého partnerství mezi centry volného času, středisky zájmové činnosti a domovů dětí a mládeže, dále na podporu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a také na rozvoj nových nápadů a projektů pro potenciální žadatele v programu Evropský sbor solidarity (solidární projekty, dobrovolnické projekty, pracovní místa a stáže) a v programu Erasmus + (výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží - KA1).

Přihlášení je možné do 20.2. zde
Pro více informací kontaktujte theodor.hava@dzs.cz

Cíle aktivity:

- znát poslání a zásady programů Evropský sbor solidarity a Erasmus +
- seznámit se se základními formálními a kvalitativními aspekty žádosti
- znát základní principy projektového managementu a umět ho představit mladým lidem
- pochopit a sdílet výzvy, kterým je třeba čelit při organizování projektů s mladými lidmi, a zlepšit znalosti o procesech spojených s žádostí o grant.

Pracovní jazyk: slovenský jazyk

Cílová skupina: školení je určeno prioritně pracovníkům:

- center volného času na Slovensku
- středisek zájmové činnosti v ČR
- domovů dětí a mládeže v ČR

Počet účastníků: 25 účastníků


Náklady spojené s účastí na školení:

Čeští účastníci:
Náklady na ubytování a stravu hradí hostitelská agentura (v tomto případě Slovenská národní agentura), cestovní náklady proplácí Česká národní agentura (DZS) ve výši 80% doložených nákladů.

Začátek akce: 4. 3. 2020 12:00

Konec akce: 7. 3. 2020 12:00

Kapacita: 25

Zpět na detail programu