Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Seminář pro podpořené žadatele Evropský sbor solidarity

Zveme všechny podpořené žadatele o grant v programu Evropský sbor solidarity na seminář týkající se projektů schválených ve 3. kole Výzvy 2018. 

Na setkání se budeme věnovat grantové dohodě, vedení projektů, změnám v projektech, zpracování závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool, finančnímu vedení projektů a jejich vyúčtování, možným problematickým bodům realizace projektů a ostatním administrativním náležitostem.

Seminář bude probíhat 15.1.2019 od 10:00 do 15:00 (registrace účastníků od 9:30 hod).

Pro bližší informace o semináři kontaktujte Veroniku Serafinovou na mail: veronika.serafinova@dzs.cz

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 15. 1. 2019 09:30

Konec akce: 15. 1. 2019 09:30

Kapacita: 35

Zpět na detail programu