Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Seminář pro podpořené žadatele Evropský sbor solidarity

Zveme všechny podpořené žadatele o grant v programu Evropský sbor solidarity na seminář týkající se projektů schválených ve 2. kole Výzvy 2019. 

Na setkání se budeme věnovat grantové dohodě, vedení projektů, změnám v projektech, zpracování závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool, finančnímu vedení projektů a jejich vyúčtování, možným problematickým bodům realizace projektů a ostatním administrativním náležitostem.

Seminář bude probíhat ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 10:00 do 14:30 (registrace účastníků od 9:30 hod a 12:30).

  • Program semináře je koncipován do dvou bloků:

    - dopoledne 10:00 – 13:00 (registrace od 9:30) bude věnováno Dobrovolnickým projektům
    - odpoledne 13:00 – 14:30 (registrace od 12:30) bude věnováno Solidárním projektům

    Můžete se zúčastnit jak celého semináře, případně se zúčastnit pouze bloku, který se vás týká.

Pro bližší informace o semináři kontaktujte Annu Řehákovou na emailu anna.rehakova@dzs.cz

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

zasedací místnost Vltavín 2. patro

Začátek akce: 25. 7. 2019 10:00

Konec akce: 25. 7. 2019 16:30

Kapacita: 30

Zpět na detail programu