Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

Rozjeď s námi Evropský sbor solidarity!

Rádi bychom Vás jménem Domu zahraniční spolupráce (DZS) pozvali na jednu z největších událostí podzimu 2018.

Slavnostní otevření nového programu Evropský sbor solidarity proběhne v netradičních prostorech Vnitroblocku na Praze 7. Program slibuje nejen nové grantové příležitosti, ale i získání zahraničních zkušeností a zároveň možnosti být právě tam, kde jsme potřeba!

Celá událost bude provázena zábavným a pestrý program!

RozjeďSNámi.jpg

Událost můžete sledovat i na facebooku.

Akce je určena pro veřejnost, není třeba se registrovat, účast je zdarma.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Vnitroblock

Začátek akce: 24. 9. 2018 16:00

Konec akce: 24. 9. 2018 21:30

Zpět na detail programu