Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Pozvánka na mezinárodní školení - Pracovní místa a stáže v Evropském sboru solidarity

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní školení, které se uskuteční 9. - 11. října 2019 v Berlíně,
na téma Pracovní místa a stáže v Evropském sboru solidarity.

Mezinárodní školení nabízí příležitost k získávání kontaktů a poradenství pro organizace, které se zapojily, případně se chtějí zapojit do aktivity pracovní místa a stáže v rámci programu Evropského sboru solidarity. Během semináře bude dostatek prostoru pro výměnu prvních zkušeností s programem, sdílení osvědčených postupů a diskuzi o výzvách při realizaci projektu.

Účastníkům je plně hrazeno ubytování a strava. Národní agentura proplácí 80% cestovních nákladů.

Pro více informací se můžete obracet na theodor.hava@dzs.cz

Registrace je možná přes stránky SALTO – odkaz zde.
Uzávěrka přihlášek je 6.září.

Začátek akce: 9. 10. 2019 09:00

Konec akce: 11. 10. 2019 17:00

Kapacita: 5

Zpět na detail programu