Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

MID-TERM 1 - 5 JUNE 2019

Dear volunteers,

Mid-term evaluation meeting between the 1st and 5th June 2019 is coming. Place where the event will take part is going to be soon known. All necessary information about this training course will be attached in the Invitation letter which you will receive soon by email. Please, fill in on-line application form by Monday 20th May 2019. 

Milí dobrovolníci,

Střednědobé hodnotící setkání v termínu 1. - 5. 6. 2019 je za dveřmi. Místo akce se brzy dovíte. Všechny důležité informace o školení si přečtěte v Pozvánce, kterou obdržíte emailem. On-line přihlášku, prosím, vyplňte do pondělí 20.5.2019.

Děkujeme. 
Těšíme se na vás,
Monika a Jan 

By registering, I acknowledge that these personal data are processed by DZS in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Regulation on Personal Data Protection), which is specified by the DZS in the Data Processing Principles and Relevant Notices for the Processing of Personal Data for the Management of the Agenda Erasmus + and the services available on the DZS website http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

Začátek akce: 1. 6. 2019 16:00

Konec akce: 5. 6. 2019 10:00

Zpět na detail programu