Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

MID-TERM; 1. - 5. 8. 2019

Dear volunteers,

Mid-term evaluation meeting between the 1st and 5th August 2019 is coming and will be hold in Hotel Samechov in small town called Chocerady. All necessary information about this training course will be attached in the Invitation letter which you will receive by email. Please, fill in on-line application form by Wednesday 10th July 2019. 

Milí dobrovolníci,

Střednědobé hodnotící setkání v termínu 1. - 5. 8. 2019 je za dveřmi. Místo akce je hotel Samechov, v Choceradech u Benešova. Všechny důležité informace o školení si přečtěte v pozvánce, kterou obdržíte emailem. On-line přihlášku, prosím, vyplňte do středy 10.7.2019.

Děkujeme. 
Těšíme se na vás,
Monika a Jan 

By registering, I acknowledge that these personal data are processed by DZS in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Regulation on Personal Data Protection), which is specified by the DZS in the Data Processing Principles and Relevant Notices for the Processing of Personal Data for the Management of the Agenda Erasmus + and the services available on the DZS website http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

Začátek akce: 1. 8. 2019 16:30

Konec akce: 5. 8. 2019 10:00

Zpět na detail programu