Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

Mezinárodní školení European Solidarity Corps as a tool for sustainable and systematic work with young people in NEET situation

Školení je určené všem, kteří chtějí poznat Evropský sbor solidarity z jiné perspektivy – jako nástroj pro systematickou práci s mladými lidmi v NEET situaci.

Jedná o zajímavý kurz, který je v současnosti zájemcům k dispozici. Účastníkům nabídne praktické a aktuální informace o práci s mladými lidmi v NEET situaci.

Účastníci budou mít možnost např.:

 • Systematicky se podívat na program Evropský sbor solidarity a vytvořit si vlastní strategii pomocí CANVA,
 • Setkat se s konzultanty Evropského sboru solidarity z různých částí Evropy,
 • Sdílet praktické zkušenost s ostatními účastníky z dalších zemí,
 • Vytvořit vlastní návrh projektu a nalézt pro něj potenciální partnery,
 • Vyslechnout si příběhy organizátorů úspěšných projektů,
 • Zúčastnit se premiéry filmu The Last Fisherman a exkluzivní debaty s producentem Leo Kasserem.

 

Hlavním cílem školení je podpořit organizace v zapojení se do Evropského sboru solidarity a využití jeho možností jako nástroje pro udržitelnou a systematickou práci s mládeží nacházející se v NEET situaci.

Cíle školení jsou:

 • Získat povědomí o rozličných životních situacích a potřebách NEET,
 • Poskytnout aktuální informace o možnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity,
 • Povzbudit účastníky k uchopení Evropského sboru solidarity jako nástroje pro práci s mladými NEET,
 • Rozšířit praktické dovednosti účastníků v systematické práci s mládeží,
 • Vytvořit prostor pro spolupráci a navazování partnerství.

 

Na školení se mohou hlásit zástupci organizací, které se již zapojily do Evropského sboru solidarity/ Erasmus+, nebo se teprve plánují zapojit. Podmínkou je zkušenost s prací s mladými lidmi v NEET situaci. Výjimku tvoří zájemci, kteří spolupracují/chystají se spolupracovat s místním či národním partnerem v oblasti NEET problematiky. Minimální věk účastníků je 18 let.

Školení se uskuteční 18. – 23. února 2019 v Lotyšsku.

Více informací získáte na portálu SALTO (http://trainings.salto-youth.net/7744).

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 21. ledna 2019.

Místo konání:

Jurmala, Lotyšsko

Začátek akce: 18. 2. 2019 19:00

Konec akce: 23. 2. 2019 09:00

Kapacita: 2

Zpět na detail programu